Afdrukken

21 januari 2013 | Nieuwjaarsbijeenkomst / Bedrijfsbezoek

Twente Milieu • Marssteden 37 te Enschede

Twente Milieu

Van Afvalinzamelaar naar Grondstofmanager

De heer Albert van Winden, directeur van Twente Milieu stelt in zijn presentatie dat afval een grondstof is. 75% van onze grijze containers zit namelijk boordevol met waardevolle grondstoffen.
Grondstoffen die een tweede leven kunnen krijgen door hergebruik of die kunnen worden verwerkt in nieuwe producten. Feit is wel, dat deze grondstoffen op een juiste manier gerecycled dienen te worden. Blijft de vraag bestaan op welke wijze dit zou kunnen geschieden en of voldoende draagvlak bij de burgers is. Bovendien staat de vraag centraal onder welk verdienmodel dit mogelijk is.
Ter plaatse zullen wij bij Twente Milieu uiteraard gaan kijken naar de uitvoering en werkmethodes, die worden gehanteerd. Zoals op deze avond gebruikelijk wordt voor de inwendige mens gezorgd.

Programma

17.30 uur – 18.00 uur    Ontvangst/welkomwoord
18.00 uur – 18.30 uur    Uitgebreide rondleiding
18.30 uur – 19.15 uur    Buffet
19.15 uur – 20.00 uur    Presentatie ‘van Afvalverwerker tot Grondstoffenmanager’ door de heer Van Winden, directeur Twente Milieu


Aanmelden

Aanmelden

FDON tweets

FDON

RT @verenigingFDON: Ondanks de warmte was het Bedrijfsbezoek FDON aan Rawmilkcompany verfrissend in meerdere opzichten. Verfrissende (welko…

by FDON

FDON

Ondanks de warmte was het Bedrijfsbezoek FDON aan Rawmilkcompany verfrissend in meerdere opzichten. Verfrissende (w… https://t.co/4bhMojU2id

by FDON

  • Linked In: groups?gid=4777348&trk=group-name
  • Twitter: verenigingFDON

Sponsoren

Monuta

AdViDex

 


Ardantal