Afdrukken

 

1 november 2016

'Cybercrime kost Nederland jaarlijks 10 miljard'

04-04-2016, 00:13 NOS                       

Vooral de publieke sector, banken, technologiebedrijven en de defensie- en luchtvaartsector lopen veel risico op forse schade, denk aan bijvoorbeeld schade uit diefstal van intellectuele eigendommen, verlies van geld door fraude of het stilleggen van bedrijfsprocessen.

Ruim 60% van ondernemend Nederland heeft te maken gehad met cybercrime. De totale schade op jaarbasis bedraagt inmiddels tienmiljard voor schade door ‘gewone’ diefstal is “slechts” sprake van één miljard.

Een groot risico is het online gedrag van medewerkers. Een op de drie gebruikers accepteert uitnodigingen van onbekenden, 24% gebruikt dezelfde online opslag privé en zakelijk., nog eens 39% van de gebruikers logt niet uit  als hij naar huis gaat, 25% deelt zijn accountinformatie en 12% van alle gebruikers wordt gehackt.

Het kan een ieder zijn, een hobbyhacker, maar ook is sprake van georganiseerde misdaadgroepen, die data stelen en verhandelen (ransomware). Men gijzelt de gegevens en normaliter zouden deze vrij worden gegeven als losgeld wordt betaald, hetgeen echter niet altijd juist blijkt te zijn. De hackers worden namelijk ook gehackt en de sleutels worden opnieuw gecodeerd.

Duidelijk is, dat het risico nog lang niet tot het bedrijfsleven is doorgedrongen. Vooral mkb-bedrijven ervaren het risico niet als een risico met een groot impact.

Let wel, in Nederland is bij datalek sprake van een maximale boete van € 820.000,-- per overtreding of 10% van de jaaromzet. Een datalek moet gemeld worden aan de Autoriteit Persoonsgegevens, maar ook aan de personen waarvan de gegevens zijn gelekt (meldplicht datalekken).

Zomaar, een voorbeeld……………deze week (Meldplicht Datalekken).

                                               Info september 2016 Dagblad Tubantia/TC  

 ONZE GASTHEER

 

Expolaan 50, 7556 BE  Hengelo (Ov.)

Sprekers zijn de heer Tonnis Goosen, commercieel manager Lesscher IT en mevrouw Xandra ter Riet-Lokkerbol LLB namens Hiscox. Zij zullen ons informeren omtrent de kernpunten van datalekken en cybercrime en het bespreken van oplossingen. Diverse praktijkvoorbeelden passeren de revue.

Het risico van cybercrime en fraude is groter dan u denkt. Een Nederlands bedrijf is inmiddels € 52.000.000,00 armer in 4 jaar tijd. Wat zijn uw oplossingen……..??????  

SPECIALE AANDACHT:

 

Vanwege de beveiliging van de Odin Groep is het noodzakelijk te weten of u gebruik wilt maken van de rondleiding. Bent u geïnteresseerd, graag separaat bij de uitnodiging te vermelden. Voor het deelnemen aan deze bedrijfsrondleiding bij Previder gelieve uw een identiteits-kaart (ID kaart/paspoort/rijbewijs) mee te nemen.

 

Programma:

18.00 uur – 18.30 uur       ontvangst

18.30 uur – 19.00 uur       presentatie de heer Tonnis Goosen van Lesscher IT

19.00 uur – 19.30 uur       buffet

19.30 uur -  20.15 uur       presentatie mevrouw Xandra ter Riet-Lokkerbol LLB van Hiscox

20.15 uur - 20.45 uur        rondleiding datacenter Previder door de heer Mart van Dijk, partner manager

20.45 uur                             afsluiting