Afdrukken

 

29 november 2017 

Schuldhulpverlening 

 

 Schuldhulpverlening

 

 

“Wie denkt dat het loont om een betalingsachterstand te hebben om zo hulp te krijgen, komt bedrogen uit. „Wie in de hulpverlening zit, dient al zijn financiën over te geven. Vervolgens regelt de hulpverlening hoeveel geld er per week overblijft dat mag worden uitgegeven”, legt Ilse Oldenburger van BFS uit.”

Wij als bestuur van de FDON horen met enige regelmatig geluiden van onze leden, die vanuit hun beroep – of dit nu bij een verzekeraar, makelaar, tussenpersoon of volmacht is – veelal “te laat” tot de conclusie moeten komen, dat een van hun relaties in betalingsproblemen verkeert. 

Een mooi voorbeeld kan zijn het niet voldoen van een verzekeringspremie, waardoor de relatie, die al is geconfronteerd met allerlei moeilijkheden,  zoals niet voldoen aan de verzekeringsplicht, negatieve registraties op zwarte lijsten en het gedwongen worden elders tegen een beduidend hogere premie het risico af te dekken (De Vereende). 

Wat kunnen wij als financieel dienstverlener doen om deze situaties te signaleren en te proberen te voorkomen. Indien wenselijk,  is het zelfs mogelijke om - naast verzekeringsadvies - de werkzaamheden uit te breiden naar (laagdrempelige) financiële begeleiding,  waardoor een nauwere binding zal ontstaan met uw relaties. 

 

Een samenwerkingsverband met een budgetteringskantoor behoort tot de mogelijkheden.  

 

In deze hoedanigheid hebben wij contact gezocht met de VEWEVE (Vereniging Wettelijke Vertegenwoordigers), een branche voor curatoren, beschermingsbewindvoerders en mentoren.

 

Wij hebbenWillem Brusse, bestuurslid van VEWEVE, - mede-eigenaar en bestuurder van advocatenkantoor Brusse & Masselink BV - verzocht ons tijdens zijn presentatie een overzicht geven van de organisaties,  welke betrokken zijn bij schuldhulpverlening.

De organisaties BON,BCN en BBT houden zichbezig met de uitvoering van de wettelijke regelingen curatele, beschermingsbewind en mentorschap.  

Een beschermingsbewindvoerder is verantwoordelijk voor een goed beheer van het vermogen (materiële belangen). De mentor behartigt de immateriële belangen, zoals welke medische behandeling heeft de klant nodig. Curatele is, simpel gezegd, het beschermbewind en mentorschap samen.

 

De heer Brusse, in functie van advocaat,is voornamelijk gericht op insolventierecht en wordt regelmatig benoemd tot curator en het uitvoeren van saneren van schulden bij bedrijven en particulieren.

 

Naast de presentatie van de heer Brusse hebben wij één van onze leden, Eddy Huizenga, die eveneens bewindvoerder is, bereid gevonden om de alledaagse praktijk met ons te delen.

 

Kortom een zeer interessante bijeenkomst over ontwikkelingen met betrekking tot hulpverlening bij financiële problemen. De presentatie geeft u,  zowel de basis om te overwegen zelf diensten voor budgettering / schuldhulpverlening te gaan aanbieden,  maar ook om contacten te leggen voor een samenwerking.

 

Immers, als financieel dienstverleners kunnen wij vroegtijdig probleem situaties herkennen,  waardoor  sneller kan worden geanticipeerd,  teneinde de problemen beheersbaar te houden.  

 

Wij zien uit naar jullie komst. U kunt zich, zoals gebruikelijk, inschrijven via onze site www.fdon.nl/agenda

 

Eveneens uw geïnteresseerde collegae zien wij graag bij onze bijeenkomsten. Zij kunnen zich eveneens via onze site inschrijven met vermelding van introducé.

 

Tot 29 november a.s. vanaf 18.00 uur inHet Wapen van Beckum, Beckumerkerkweg 20, 7554 PV   Hengelo (telefoon 074-3676565, site www.wapenvanbeckum.nl)

 

 

 

 

 

FDON tweets

FDON

RT @verenigingFDON: Ondanks de warmte was het Bedrijfsbezoek FDON aan Rawmilkcompany verfrissend in meerdere opzichten. Verfrissende (welko…

by FDON

FDON

Ondanks de warmte was het Bedrijfsbezoek FDON aan Rawmilkcompany verfrissend in meerdere opzichten. Verfrissende (w… https://t.co/4bhMojU2id

by FDON

  • Linked In: groups?gid=4777348&trk=group-name
  • Twitter: verenigingFDON

Sponsoren

Monuta

AdViDex

 


Ardantal