Afdrukken

Programma Jaarvergadering 2017

 1. Opening

 2. Mededelingen/ingekomen jaarstukken

 3.  Commissie ledenwerving

 4. Commissie Bijeenkomsten

 5. Commissie Opleidingen

 6. Verslag algemene ledenvergadering 2016

 7. Verslag secretaris 2016

 8. Verslag penningmeester 2016

 9. Begroting penningmeester 2017

 10. Kascontrolecommissie

 11. Aftreden en benoeming kascontrolecommissie

 12. Aftreden en benoeming bestuur

 13. Rondvraag

 14. Sluiting

   

  Toelichting punt 3:

  Het verslag van de algemene ledenvergadering 2016 wordt u – op verzoek  per e-mail toegezonden. Dit verslag kunt u binnenkort ook terugvinden op onze site: www.fdon.nl

  Toelichting punt 5/6:

  Het verslag 2016 / de begroting 2017 van de penningmeester zal vanaf 30 minuten voor de vergadering ter inzage beschikbaar zijn.

  Toelichting punt 8:

  Zittende leden zijn: mevrouw W. de Graaf, T. Biemans en J. Rotsma      

  Mevrouw W. de Graaf  is aftredend en niet herkiesbaar.

  Toelichting punt 9:

  Zittend lid Johan Zomer is aftredend en herkiesbaar

  Petra Schildkamp heeft zich beschikbaar gesteld de door het aftreden van Birgitte Albrecht ontstane vacante functie secretaris te willen invullen.

 1. Tot drie dagen voor de Algemene Jaarvergadering kunnen leden aan het secretariaat (tegen)kandidaten stellen. Het stellen van tegenkandidaten dient uitsluitend schriftelijk en door minimaal vijf leden te geschieden.

Afdrukken

 

1 november 2016

'Cybercrime kost Nederland jaarlijks 10 miljard'

04-04-2016, 00:13 NOS                       

Vooral de publieke sector, banken, technologiebedrijven en de defensie- en luchtvaartsector lopen veel risico op forse schade, denk aan bijvoorbeeld schade uit diefstal van intellectuele eigendommen, verlies van geld door fraude of het stilleggen van bedrijfsprocessen.

Ruim 60% van ondernemend Nederland heeft te maken gehad met cybercrime. De totale schade op jaarbasis bedraagt inmiddels tienmiljard voor schade door ‘gewone’ diefstal is “slechts” sprake van één miljard.

Een groot risico is het online gedrag van medewerkers. Een op de drie gebruikers accepteert uitnodigingen van onbekenden, 24% gebruikt dezelfde online opslag privé en zakelijk., nog eens 39% van de gebruikers logt niet uit  als hij naar huis gaat, 25% deelt zijn accountinformatie en 12% van alle gebruikers wordt gehackt.

Het kan een ieder zijn, een hobbyhacker, maar ook is sprake van georganiseerde misdaadgroepen, die data stelen en verhandelen (ransomware). Men gijzelt de gegevens en normaliter zouden deze vrij worden gegeven als losgeld wordt betaald, hetgeen echter niet altijd juist blijkt te zijn. De hackers worden namelijk ook gehackt en de sleutels worden opnieuw gecodeerd.

Duidelijk is, dat het risico nog lang niet tot het bedrijfsleven is doorgedrongen. Vooral mkb-bedrijven ervaren het risico niet als een risico met een groot impact.

Let wel, in Nederland is bij datalek sprake van een maximale boete van € 820.000,-- per overtreding of 10% van de jaaromzet. Een datalek moet gemeld worden aan de Autoriteit Persoonsgegevens, maar ook aan de personen waarvan de gegevens zijn gelekt (meldplicht datalekken).

Zomaar, een voorbeeld……………deze week (Meldplicht Datalekken).

                                               Info september 2016 Dagblad Tubantia/TC  

 ONZE GASTHEER

 

Expolaan 50, 7556 BE  Hengelo (Ov.)

Sprekers zijn de heer Tonnis Goosen, commercieel manager Lesscher IT en mevrouw Xandra ter Riet-Lokkerbol LLB namens Hiscox. Zij zullen ons informeren omtrent de kernpunten van datalekken en cybercrime en het bespreken van oplossingen. Diverse praktijkvoorbeelden passeren de revue.

Het risico van cybercrime en fraude is groter dan u denkt. Een Nederlands bedrijf is inmiddels € 52.000.000,00 armer in 4 jaar tijd. Wat zijn uw oplossingen……..??????  

SPECIALE AANDACHT:

 

Vanwege de beveiliging van de Odin Groep is het noodzakelijk te weten of u gebruik wilt maken van de rondleiding. Bent u geïnteresseerd, graag separaat bij de uitnodiging te vermelden. Voor het deelnemen aan deze bedrijfsrondleiding bij Previder gelieve uw een identiteits-kaart (ID kaart/paspoort/rijbewijs) mee te nemen.

 

Programma:

18.00 uur – 18.30 uur       ontvangst

18.30 uur – 19.00 uur       presentatie de heer Tonnis Goosen van Lesscher IT

19.00 uur – 19.30 uur       buffet

19.30 uur -  20.15 uur       presentatie mevrouw Xandra ter Riet-Lokkerbol LLB van Hiscox

20.15 uur - 20.45 uur        rondleiding datacenter Previder door de heer Mart van Dijk, partner manager

20.45 uur                             afsluiting

 

 

 

                                              

 

 

 

  

 

 

 

Afdrukken

 

 

 

NOTEER IN UW AGENDA

 

CYBERRISICO

BEGIN NOVEMBER 2016

 

Afbeeldingsresultaat voor cybercrimineel

 

LOCATIE IT LESSCHER HENGELO (OV)

 

PRESENTATIE

IT Lesscher

Hiscox

        De definitieve datum en uitnodiging per mail volgt binnenkort

 

FDON tweets

FDON

RT @verenigingFDON: Ondanks de warmte was het Bedrijfsbezoek FDON aan Rawmilkcompany verfrissend in meerdere opzichten. Verfrissende (welko…

by FDON

FDON

Ondanks de warmte was het Bedrijfsbezoek FDON aan Rawmilkcompany verfrissend in meerdere opzichten. Verfrissende (w… https://t.co/4bhMojU2id

by FDON

 • Linked In: groups?gid=4777348&trk=group-name
 • Twitter: verenigingFDON

Sponsoren

Monuta

AdViDex

 


Ardantal