Afdrukken

 

14 september 2016

 zijn wij te gast bij:

 

 

Achterkamp is een toonaangevende speler op het gebied van full-service veiligheidstrainingen voor het Nederlandse bedrijfs­leven.  Zij trainen o.a. diverse brandweerkorpsen in ons land.

Achterkamp gaat oplossingsgericht te werk, hetgeen betekent, dat zij rekening houdt met de specifieke behoeftes binnen het bedrijf; het risicoprofiel.  Achterkamp ziet zich als een betrokken verlengstuk van het bedrijf, met name in zelfverzekerde hulpverlening en degelijke preventie.

Realistische oefenmogelijkheden

Op het terrein bevinden zich realistische oefengebouwen door het Nbbe gecertificeerd als Categorie I en II examenobjecten. Deze gebouwen bieden ruimte aan natuur­getrouwe scenario’s, zoals uiteenlopende branden, beknellingen en ontruimingen. Er kan onder realistische, weersonafhankelijke omstandigheden gewerkt worden in duisternis, hitte, rook en vuur.

Wat gaan wij doen......de presentatie

Goed voorbereid zijn vóór, tijdens en ná calamiteiten is niet alleen menselijk gezien, maar ook zakelijk gezien verstandig. Volgens het CBS hebben het afgelopen decennium zes- tot achtduizend bedrijfsbranden plaatsgevonden. De financiële lasten varieren van 400 miljoen en tot bijna één miljard euro. Van deze bedrijven is 50 tot 60 procent na het eerste kwartaal failliet, en liefst 90 procent na twee tot drie jaar!

Ook raakt nog steeds een té groot aantal werknemers door een arbeidsongeval invalide of komt zelfs te overlijden. Met het oog op de bedrijfsresultaten is men niet gebaat met een langdurig verzuim, kosten van invalkrachten en mogelijke schadeclaims,  boetes.  Voorkomen heeft dus topprioriteit.

Vanuit de presentatie Samen Bewust Veilig zal door Achterkamp voor gegadigden tegen een sterk gereduceerde prijs een risicoprofiel worden gemaakt van een bedrijf naar keuze. Het risicoprofiel wordt door Achterkamp geheel uitgewerkt en begeleid.

.....leuk, maar actie!!!!!!!

Het is aan te raden zich niet te netjes te kleden. Met andere woorden, de kleding kan door rook,  roet oid worden bevuild. Sportief is het uitgangpunt.

Zoals het zich al laat raden, is tijdens dit bedrijfsbezoek een realistische oefening niet uit te sluiten.

......en de inwendige mens

Uiteraard hebben wij gezorgd – zoals u inmiddels van ons gewend bent – voor een heerlijk buffet.

Benieuwd? Meld u aan via onze site www.FDON.nl onder “Agenda”. Bij het aanmelden graag uw e-mail adres vermelden. Achterkamp vindt u aan de Zutphen-Emmerikseweg 103 te Baak (bedrijventerrein Dambroek).

Aanmeldingsprocedure:
Graag ontvangen wij uw aanmelding uiterlijk voor 5 september 2016. Aanmelden via de site van FDON(
www.fdon.nl). Kosten van deelname van niet-leden bedraagt € 10,00. Voor leden van de FDON geldt geen bijdrage.

Programma:

17.00 uur – 17.30 uur                                     ontvangst

17.30 uur – 18.00 – 18.15 uur                       presentatie Samen Bewust Veilig

18.00-18.15 uur – 19.00 uur                          buffet

19.00 uur                                                           rondleiding met praktijkoefeningen (in groepen)

Circa 20.30 uur                                                 afsluiting

 

Bijzonderheid:

De kosten voor deelname voor niet-leden bedraagt € 10,00. Wilt u dit bedrag voorafgaand aan de bijeenkomst overmaken op rekeningnummer NL 09 RABO 01 02 387 079 t.n.v. FDON onder vermelding van uw naam en eventueel uw bedrijfsnaam. Gelieve de overboeking als kwitantie te beschouwen.

Deze kosten vervallen, indien u te kennen geeft lid te willen worden van de FDON. Aanmelden voor uw lidmaatschap is via onze site te realiseren onder www.fdon.nl (leden). De kosten van een  lidmaatschap bedragen € 50,00 per jaar.

Mocht u zich hebben aangemeld en plots echter verhinderd zijn, verzoeken wij u vriendelijk, doch dringend u tijdig af te melden. Het tijdig afmelden betekent voor FDON, dat zij voor de geplande activiteiten en catering bespaard blijft voor onnodige kosten.

 

 

 

Afdrukken

 

 

VOORAANKONDIGING

 


BEDRIJFSBEZOEK ACHTERKAMP BEDRIJFSTRAININGEN TE BAAK


DINSDAG 13 SEPTEMBER A.S.


Schrijf u nu in voor ons bedrijfsbezoek met praktijkoefeningen


De definitieve uitnodiging met programma volgt binnenkort

Gelieve sportieve kleding te dragen

Afdrukken

 22 juni 2016

 nodigen wij u graag uit voor onze bijeenkomst:

 

 BARBECUE

  AVL en presentatie actualiteiten sociale zekerheid en mobiliteitstrajecten

en. Door gebruik te maken van onze diensten, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.Meer informatie 
 
{"fn":"nice-to-meet.jpg","id":"ElIBEQxfU6dNuM:","is":"640\u0026nbsp;\u0026#215;\u0026nbsp;480","isu":"driverlayer.com","ity":"jpg","md":"/search?tbs\u003dsbi:AMhZZiskNk9E9FHzzGJEu3f3E2OzL0-QeKphTNvTcgb_1DSQ-l6W_1kYoaO31CPJ-oqeoSK7PTuWxyyrTlEr5fFE_1oUKsj3UUiB4E-l27KmplW0_1XtGDhRB-Y919zzGO92QWb0X4QPwtOrkLp3UK69IooutN30N2JWnWHzQ8_13eRt9DvqN2oeaQVdEEKKoKGDMQ_1Y2EPT_1sxQ1MGZmb3QrjCnsHuByDC0JnBwuZw2D7y_1s3e7_18LTRiuj3U9pkY8fQIjmmqTASIk8zjOZO4jzHsQKUE7bsskNK4XRfDtgPxDDC0iNCRcYJbJkxEaeBWVENFnFN7NEComkMgaYmRrSoIFqPtUgTKrS5GNuS6gDISKgPw2GOfL1LaPs\u0026ei\u003dMRYxVYykBtHKaKaPgdAC","msu":"/search?q\u003dmeet+and+greet\u0026biw\u003d1600\u0026bih\u003d773\u0026tbs\u003dsimg:CAQSpwEJElIBEQxfU6cakgELELCMpwgaiAEKOggCEhT2FtANxhawFr8NxxbPFpUR6xazFhogEIachXOKIYFbqqICJBRYo10uC_1Mh0aR8Jn9J65Wf09MKSggDEhTHFMgUyRTKFOId4R3NFPUTzBTLFBowk1Ly_1HWoEgsQT3-Sszyc8KI5QycwmC8iw6glm34FbiNwlORvvc0HBJfMMj2R_1hMmDCFUVMkfZenAcA\u0026tbm\u003disch","oh":480,"os":"69KB","ow":640,"pt":"meet - DriverLayer Search Engine","s":"MEET: Meet","sc":1,"si":"/search?q\u003dmeet+and+greet\u0026biw\u003d1600\u0026bih\u003d773\u0026tbs\u003dsimg:CAESpwEJElIBEQxfU6cakgELELCMpwgaiAEKOggCEhT2FtANxhawFr8NxxbPFpUR6xazFhogEIachXOKIYFbqqICJBRYo10uC_1Mh0aR8Jn9J65Wf09MKSggDEhTHFMgUyRTKFOId4R3NFPUTzBTLFBowk1Ly_1HWoEgsQT3-Sszyc8KI5QycwmC8iw6glm34FbiNwlORvvc0HBJfMMj2R_1hMmDCFUVMkfZenAcA\u0026tbm\u003disch","th":194,"tu":"https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q\u003dtbn:ANd9GcSuI1H09W4Q7dMc7ZQm7pHNof9RYn75lq0AKkSoM0VtybovpI-R","tw":259}LOCATIE   Restaurant Florilympha, Lutterzandweg 16, 7587 LH  De Lutte (telefoon 0541-551486)

Programma vd avond:

18.00 uur – 18.15 uur Ontvangst met koffie/thee

18.15 uur – 18.45 uur Vergadering 2016

18.45 uur – 19.15 uur Presentatie Fivema (Alfons Mulder) en Zaakgenoten

                                   (Petra Schildkamp cq RonaldReinink) 

19.15 uur -  21.00 uur Barbecue

Zoals u mogelijk al van ons gewend bent, geven wij onze leden de mogelijkheid zich tijdens een van onze bijeenkomsten te presenteren.  Elk van de presentaties zal maximaal vijftien minuten in beslag nemen.

Alfons Mulder van Fivema informeert ons over de actualiteiten van de sociale zekerheid .                  

Sinds 1 januari 2013 is de wet BeZaVa ingevoerd, ook wel de modernisering Ziektewet genoemd.

Met de invoering van deze wet is de werkgever ook financieel verantwoordelijk geworden voor (ex) medewerkers die na een tijdelijk contract ziek uit dienst gaan. Welke werkgevers ondervinden  de gevolgen en hoe groot zijn die?

De volgende stap is  het feit, dat per 1 januari 2017 de WGA-vast en WGA-flex wordt samengevoegd. Het hybride stelsel betekent, dat werkgevers de keus hebben zich in het publieke bestel of privaat te verzekeren. Voor wie is Eigen Risicodragen voor de Ziektewet en/of WGA interessant?

Eind november van ieder jaar wordt door de belastingdienst de WHK beschikking verstuurt aan werkgevers. Sinds 2014 staan hierin de gedifferentieerde premies Ziektewet, WGA-vast en WGA-flex.

Hoe ziet de premiestructuur er uit bij kleine-, middelgrote- en grote werkgevers?

Na afloop van deze presentatie kunt u uw klanten helpen om meer grip te krijgen op de geldstromen sociale zekerheid. U kunt de kaders aangeven wanneer een onderzoek naar eigenrisicodragerschap voor de Ziektewet en WGA zinvol is.

De tweede presentatie zal een collega van Petra Schildkamp, Robert Reinink van Zaakgenoten, voor zijn rekening nemen. Thema van zijn presentatie is mobiliteitstrajecten.

Waarom een mobiliteitstraject inzetten? Wij zien, dat langdurige dienstverbanden nog veel voorkomen. Het schept een band tussen werkgever en de werknemers en zorgt in de praktijk voor stabiliteit en betrokkenheid. Maar het kan evengoed noodzakelijke veranderingen vertragen door het vasthouden aan “oude” waarden. Niet dat deze “oude waarden” niet meer mogen gelden, maar deze moeten wel passen binnen de veranderende bedrijfsprocessen als gevolg van maatschappelijke en technologische ontwikkelingen.

Werknemers zijn het menselijk kapitaal van de organisatie. Maar het resultaat/rendement is afhankelijk van inzet van de werknemers en de markt waarin de organisatie actief is. De markt verandert, dus dienen populatie en arbeidscultuur mee te veranderen.

Hoe flexibel is het menselijk kapitaal en behaalt de organisatie nog wel het maximale rendement? 

De competenties van de medewerkers passen soms niet meer volledig bij de organisatie of zijn nauwelijks nog bij te scholen.  In hoeverre zijn marktvraag en het belang van Goed Werkgeverschap nog met elkaar te verenigen? Hoe bespreken we de inzetbaarheid van de werknemer en houden we de relatie goed? Zaakgenoten werkt dagelijks met deze schijnbare dilemma’s.  Wat zijn de mogelijkheden in de organisatie voor werknemers om keuzes te maken naar een goede balans tussen werk, privé en zorg?  Om antwoord te kunnen geven op deze vraagstelling heeft Zaakgenoten® het modulaire ‘mobiliteitstraject” ontwikkeld.

 

Uiteraard sluiten wij graag deze bijeenkomst voor de vakantie 2016 af met een barbecue.

Schrijf u in en tot ziens op 22 juni a.s. bij Florilympha te De Lutte.

 

Onderstaand het programma van de jaarvergadering 2016

 1. Opening

 2. Mededelingen/ingekomen jaarstukken

 3.  Commissie ledenwerving

 4. Commissie Bijeenkomsten

 5. Commissie Opleidingen

 6. Verslag algemene ledenvergadering 2015

 7. Verslag secretaris 2015

 8. Verslag penningmeester 2015

 9. Begroting penningmeester 2016

 10. Contributiewijziging 2016

 11. Kascontrolecommissie

 12. Aftreden en benoeming kascontrolecommissie

 13. Aftreden en benoeming bestuur

 14. Rondvraag

 15. Sluiting

   

  Toelichting punt 3:

  Het verslag van de algemene ledenvergadering 2015 wordt u – op verzoek  per e-mail toegezonden. Dit verslag kunt u binnenkort ook terugvinden op onze site: www.fdon.nl

  Toelichting punt 5/6:

  Het verslag 2015 / de begroting 2016 van de penningmeester zal vanaf 30 minuten voor de vergadering ter inzage beschikbaar zijn.

  Toelichting punt 8:

  Zittende leden zijn: mevrouw W. de Graaf, E. Scholten en T. Biemans         

  De heer E. Scholten is aftredend en niet herkiesbaar.

  Toelichting punt 9:

  Zittende leden Zehra Ceben en Hermi Schoolkate-Meijer zijn aftredend en herkiesbaar

  Zittend lid Birgitte Albrecht (secretaris) is aftredend en niet herkiesbaar.

   

  Door het bestuur worden reeds leden benaderd, die de functie in het bestuur van secretaris  willen dragen. Uiteraard vragen wij onze leden – indien zij genegen zijn deze functie in de toekomst op zich willen nemen – zich bij het bestuur te willen aanmelden. Wij zullen uw aanmelding uiteraard vertrouwelijk behandelen.

   

  Tot drie dagen voor de Algemene Jaarvergadering kunnen leden aan het secretariaat (tegen)kandidaten stellen. Het stellen van tegenkandidaten dient uitsluitend schriftelijk en door minimaal vijf leden te geschieden.

 

FDON tweets

FDON

RT @verenigingFDON: Ondanks de warmte was het Bedrijfsbezoek FDON aan Rawmilkcompany verfrissend in meerdere opzichten. Verfrissende (welko…

by FDON

FDON

Ondanks de warmte was het Bedrijfsbezoek FDON aan Rawmilkcompany verfrissend in meerdere opzichten. Verfrissende (w… https://t.co/4bhMojU2id

by FDON

 • Linked In: groups?gid=4777348&trk=group-name
 • Twitter: verenigingFDON

Sponsoren

Monuta

AdViDex

 


Ardantal