Afdrukken

 22 juni 2016

 nodigen wij u graag uit voor onze bijeenkomst:

 

 BARBECUE

  AVL en presentatie actualiteiten sociale zekerheid en mobiliteitstrajecten

en. Door gebruik te maken van onze diensten, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.Meer informatie 
 
{"fn":"nice-to-meet.jpg","id":"ElIBEQxfU6dNuM:","is":"640\u0026nbsp;\u0026#215;\u0026nbsp;480","isu":"driverlayer.com","ity":"jpg","md":"/search?tbs\u003dsbi:AMhZZiskNk9E9FHzzGJEu3f3E2OzL0-QeKphTNvTcgb_1DSQ-l6W_1kYoaO31CPJ-oqeoSK7PTuWxyyrTlEr5fFE_1oUKsj3UUiB4E-l27KmplW0_1XtGDhRB-Y919zzGO92QWb0X4QPwtOrkLp3UK69IooutN30N2JWnWHzQ8_13eRt9DvqN2oeaQVdEEKKoKGDMQ_1Y2EPT_1sxQ1MGZmb3QrjCnsHuByDC0JnBwuZw2D7y_1s3e7_18LTRiuj3U9pkY8fQIjmmqTASIk8zjOZO4jzHsQKUE7bsskNK4XRfDtgPxDDC0iNCRcYJbJkxEaeBWVENFnFN7NEComkMgaYmRrSoIFqPtUgTKrS5GNuS6gDISKgPw2GOfL1LaPs\u0026ei\u003dMRYxVYykBtHKaKaPgdAC","msu":"/search?q\u003dmeet+and+greet\u0026biw\u003d1600\u0026bih\u003d773\u0026tbs\u003dsimg:CAQSpwEJElIBEQxfU6cakgELELCMpwgaiAEKOggCEhT2FtANxhawFr8NxxbPFpUR6xazFhogEIachXOKIYFbqqICJBRYo10uC_1Mh0aR8Jn9J65Wf09MKSggDEhTHFMgUyRTKFOId4R3NFPUTzBTLFBowk1Ly_1HWoEgsQT3-Sszyc8KI5QycwmC8iw6glm34FbiNwlORvvc0HBJfMMj2R_1hMmDCFUVMkfZenAcA\u0026tbm\u003disch","oh":480,"os":"69KB","ow":640,"pt":"meet - DriverLayer Search Engine","s":"MEET: Meet","sc":1,"si":"/search?q\u003dmeet+and+greet\u0026biw\u003d1600\u0026bih\u003d773\u0026tbs\u003dsimg:CAESpwEJElIBEQxfU6cakgELELCMpwgaiAEKOggCEhT2FtANxhawFr8NxxbPFpUR6xazFhogEIachXOKIYFbqqICJBRYo10uC_1Mh0aR8Jn9J65Wf09MKSggDEhTHFMgUyRTKFOId4R3NFPUTzBTLFBowk1Ly_1HWoEgsQT3-Sszyc8KI5QycwmC8iw6glm34FbiNwlORvvc0HBJfMMj2R_1hMmDCFUVMkfZenAcA\u0026tbm\u003disch","th":194,"tu":"https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q\u003dtbn:ANd9GcSuI1H09W4Q7dMc7ZQm7pHNof9RYn75lq0AKkSoM0VtybovpI-R","tw":259}LOCATIE   Restaurant Florilympha, Lutterzandweg 16, 7587 LH  De Lutte (telefoon 0541-551486)

Programma vd avond:

18.00 uur – 18.15 uur Ontvangst met koffie/thee

18.15 uur – 18.45 uur Vergadering 2016

18.45 uur – 19.15 uur Presentatie Fivema (Alfons Mulder) en Zaakgenoten

                                   (Petra Schildkamp cq RonaldReinink) 

19.15 uur -  21.00 uur Barbecue

Zoals u mogelijk al van ons gewend bent, geven wij onze leden de mogelijkheid zich tijdens een van onze bijeenkomsten te presenteren.  Elk van de presentaties zal maximaal vijftien minuten in beslag nemen.

Alfons Mulder van Fivema informeert ons over de actualiteiten van de sociale zekerheid .                  

Sinds 1 januari 2013 is de wet BeZaVa ingevoerd, ook wel de modernisering Ziektewet genoemd.

Met de invoering van deze wet is de werkgever ook financieel verantwoordelijk geworden voor (ex) medewerkers die na een tijdelijk contract ziek uit dienst gaan. Welke werkgevers ondervinden  de gevolgen en hoe groot zijn die?

De volgende stap is  het feit, dat per 1 januari 2017 de WGA-vast en WGA-flex wordt samengevoegd. Het hybride stelsel betekent, dat werkgevers de keus hebben zich in het publieke bestel of privaat te verzekeren. Voor wie is Eigen Risicodragen voor de Ziektewet en/of WGA interessant?

Eind november van ieder jaar wordt door de belastingdienst de WHK beschikking verstuurt aan werkgevers. Sinds 2014 staan hierin de gedifferentieerde premies Ziektewet, WGA-vast en WGA-flex.

Hoe ziet de premiestructuur er uit bij kleine-, middelgrote- en grote werkgevers?

Na afloop van deze presentatie kunt u uw klanten helpen om meer grip te krijgen op de geldstromen sociale zekerheid. U kunt de kaders aangeven wanneer een onderzoek naar eigenrisicodragerschap voor de Ziektewet en WGA zinvol is.

De tweede presentatie zal een collega van Petra Schildkamp, Robert Reinink van Zaakgenoten, voor zijn rekening nemen. Thema van zijn presentatie is mobiliteitstrajecten.

Waarom een mobiliteitstraject inzetten? Wij zien, dat langdurige dienstverbanden nog veel voorkomen. Het schept een band tussen werkgever en de werknemers en zorgt in de praktijk voor stabiliteit en betrokkenheid. Maar het kan evengoed noodzakelijke veranderingen vertragen door het vasthouden aan “oude” waarden. Niet dat deze “oude waarden” niet meer mogen gelden, maar deze moeten wel passen binnen de veranderende bedrijfsprocessen als gevolg van maatschappelijke en technologische ontwikkelingen.

Werknemers zijn het menselijk kapitaal van de organisatie. Maar het resultaat/rendement is afhankelijk van inzet van de werknemers en de markt waarin de organisatie actief is. De markt verandert, dus dienen populatie en arbeidscultuur mee te veranderen.

Hoe flexibel is het menselijk kapitaal en behaalt de organisatie nog wel het maximale rendement? 

De competenties van de medewerkers passen soms niet meer volledig bij de organisatie of zijn nauwelijks nog bij te scholen.  In hoeverre zijn marktvraag en het belang van Goed Werkgeverschap nog met elkaar te verenigen? Hoe bespreken we de inzetbaarheid van de werknemer en houden we de relatie goed? Zaakgenoten werkt dagelijks met deze schijnbare dilemma’s.  Wat zijn de mogelijkheden in de organisatie voor werknemers om keuzes te maken naar een goede balans tussen werk, privé en zorg?  Om antwoord te kunnen geven op deze vraagstelling heeft Zaakgenoten® het modulaire ‘mobiliteitstraject” ontwikkeld.

 

Uiteraard sluiten wij graag deze bijeenkomst voor de vakantie 2016 af met een barbecue.

Schrijf u in en tot ziens op 22 juni a.s. bij Florilympha te De Lutte.

 

Onderstaand het programma van de jaarvergadering 2016

 1. Opening

 2. Mededelingen/ingekomen jaarstukken

 3.  Commissie ledenwerving

 4. Commissie Bijeenkomsten

 5. Commissie Opleidingen

 6. Verslag algemene ledenvergadering 2015

 7. Verslag secretaris 2015

 8. Verslag penningmeester 2015

 9. Begroting penningmeester 2016

 10. Contributiewijziging 2016

 11. Kascontrolecommissie

 12. Aftreden en benoeming kascontrolecommissie

 13. Aftreden en benoeming bestuur

 14. Rondvraag

 15. Sluiting

   

  Toelichting punt 3:

  Het verslag van de algemene ledenvergadering 2015 wordt u – op verzoek  per e-mail toegezonden. Dit verslag kunt u binnenkort ook terugvinden op onze site: www.fdon.nl

  Toelichting punt 5/6:

  Het verslag 2015 / de begroting 2016 van de penningmeester zal vanaf 30 minuten voor de vergadering ter inzage beschikbaar zijn.

  Toelichting punt 8:

  Zittende leden zijn: mevrouw W. de Graaf, E. Scholten en T. Biemans         

  De heer E. Scholten is aftredend en niet herkiesbaar.

  Toelichting punt 9:

  Zittende leden Zehra Ceben en Hermi Schoolkate-Meijer zijn aftredend en herkiesbaar

  Zittend lid Birgitte Albrecht (secretaris) is aftredend en niet herkiesbaar.

   

  Door het bestuur worden reeds leden benaderd, die de functie in het bestuur van secretaris  willen dragen. Uiteraard vragen wij onze leden – indien zij genegen zijn deze functie in de toekomst op zich willen nemen – zich bij het bestuur te willen aanmelden. Wij zullen uw aanmelding uiteraard vertrouwelijk behandelen.

   

  Tot drie dagen voor de Algemene Jaarvergadering kunnen leden aan het secretariaat (tegen)kandidaten stellen. Het stellen van tegenkandidaten dient uitsluitend schriftelijk en door minimaal vijf leden te geschieden.

 

Afdrukken

11 mei 2016

 Zelfrijdende auto??, onze toekomst!!

fit_1440x1080_59248948.jpg 

Mercedes Benz F015 Luxury

Op social media,  in kranten en op t.v. wordt thans volop gepubliceerd over de testen, die worden uitgevoerd met “zelfrijdende” auto’s.

Kort geleden was de A2 het decor van de eerste test met semi zelfrijdende auto’s op de openbare weg. Circa vijftig auto’s hebben aan deze test meegewerkt w.o. Mercedes Benz. Deze auto’s zijn echter niet geheel “zelfrijdend”. Op bepaalde momenten wordt – bijvoorbeeld op een recht stuk weg – het stuur overgenomen. De auto houdt afstand, wisselt van rijbaan en remt als hij de voorligger te dicht nadert. Echter, nog niet alles werkt perfect.  Bovendien zal eerst de wetgeving gewijzigd dienen te worden alvorens deze auto’s op de openbare weg kunnen verschijnen.

 

Het Verbond van Verzekeraars heeft in 2015 een toekomstvisie op de automotive branche geschreven onder de titel ‘Onderweg naar morgen’.

 

Mevrouw Marly de Blaeij, senior beleidsadviseur mobiliteit en letsel van het Verbond, zal op 11 mei a.s. deze visie met ons bespreken, waarbij onderwerpen aan de orde komen als bijvoorbeeld:

·         De gevolgen van de technologische ontwikkelingen voor de branche

·         De behoefte van de consument in deze veranderende wereld

·         De rol van data

·         De directe verzekering als mogelijke oplossing

 

Na het buffet zal  Mercedes Baan Twente de presentatie gaan overnemen en zal ons meenemen in de ontwikkelingen van de technologie van Mercedes Benz met als voorbeeld de sedert 9 april jl. in de showroom aanwezige nieuwe Mercedes E-klasse, die wordt omschreven als de Slimste auto van dit moment. Laat u verrassen!!

 

Programma van de avond:
Vanaf 17.30 uur                                        Ontvangst met koffie
18.00 - 19.00 uur                                      Lezing door mevrouw Marly de Blaeij
19.00 – 19.30 uur                                     Buffet
19.30 – 20.15 uur                                     Lezing door Baan Twente
20.15 -20.30 uur                                       Presentatie 13.09.2016 door Jan Achterkamp

                                                                       Brandweertraining

20.30 uur                                                    Afsluiting door voorzitter Erik vd Berg en gelegen-

                                                                       heid tot netwerken

 

Locatie

Baan Twente Hengelo, Goudstraat 20, 7554 ND Hengelo (telefoon 074-2900900)

 

Aanmeldingsprocedure:
Graag ontvangen wij uw aanmelding uiterlijk voor maandag 2 mei a.s.
Kosten van deelname van niet-leden bedraagt € 10,00. Voor leden van de FDON geldt geen bijdrage.

 

De kosten voor deelname voor niet-leden bedraagt € 10,00. Wilt u dit bedrag voorafgaand aan de bijeenkomst overmaken op rekeningnummer NL 09 RABO 01 02 387 079 t.n.v. FDON onder vermelding van uw naam en eventueel uw bedrijfsnaam. Gelieve de overboeking als kwitantie te beschouwen.

Deze kosten vervallen, indien u te kennen geeft lid te willen worden van de FDON. Aanmelden voor uw lidmaatschap is via onze site te realiseren onder www.fdon.nl (leden). De kosten van een  lidmaatschap bedragen € 50,00 per jaar.

 

 

Afdrukken

 Noteer in uw agenda:

Bijeenkomst zelfrijdende auto 11 mei 2016

Zomerbarbecue juni 2016

Bijeenkomst brandweertraining 13 september 2016

Geachte collega e/o belangstellende(n)

Graag zouden wij jullie allen willen uitnodigen voor de bijeenkomst van 11 mei a.s. Locatie Mercedes Baan Twente te Hengelo.

Onderwerp zelfrijdende auto  

 

 

Sprekers namens:

Het Verbond van Verzekeraars is mevrouw Marly de Blaeij

en namens  

Mercedes Baan Twente de heer Harold Rekers.

 

De definitieve uitnodiging met uitgebreide toelichting op de onderwerpen zal komende week per mail worden toegezonden.

 

FDON tweets

FDON

RT @verenigingFDON: Ondanks de warmte was het Bedrijfsbezoek FDON aan Rawmilkcompany verfrissend in meerdere opzichten. Verfrissende (welko…

by FDON

FDON

Ondanks de warmte was het Bedrijfsbezoek FDON aan Rawmilkcompany verfrissend in meerdere opzichten. Verfrissende (w… https://t.co/4bhMojU2id

by FDON

 • Linked In: groups?gid=4777348&trk=group-name
 • Twitter: verenigingFDON

Sponsoren

Monuta

AdViDex

 


Ardantal