Afdrukken

 21 mei 2015

Meet and Greet met jaarvergadering 2015

 

Cookies helpen ons bij het leveren van onze diensten. Door gebruik te maken van onze diensten, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Meer informatie-to-meet.jpg","id":"ElIBEQxfU6dNuM:","is":"640\u0026nbsp;\u0026#215;\u0026nbsp;480","isu":"driverlayer.com","ity":"jpg","md":"/search?tbs\u003dsbi:AMhZZiskNk9E9FHzzGJEu3f3E2OzL0-QeKphTNvTcgb_1DSQ-l6W_1kYoaO31CPJ-oqeoSK7PTuWxyyrTlEr5fFE_1oUKsj3UUiB4E-l27KmplW0_1XtGDhRB-Y919zzGO92QWb0X4QPwtOrkLp3UK69IooutN30N2JWnWHzQ8_13eRt9DvqN2oeaQVdEEKKoKGDMQ_1Y2EPT_1sxQ1MGZmb3QrjCnsHuByDC0JnBwuZw2D7y_1s3e7_18LTRiuj3U9pkY8fQIjmmqTASIk8zjOZO4jzHsQKUE7bsskNK4XRfDtgPxDDC0iNCRcYJbJkxEaeBWVENFnFN7NEComkMgaYmRrSoIFqPtUgTKrS5GNuS6gDISKgPw2GOfL1LaPs\u0026ei\u003dMRYxVYykBtHKaKaPgdAC","msu":"/search?q\u003dmeet+and+greet\u0026biw\u003d1600\u0026bih\u003d773\u0026tbs\u003dsimg:CAQSpwEJElIBEQxfU6cakgELELCMpwgaiAEKOggCEhT2FtANxhawFr8NxxbPFpUR6xazFhogEIachXOKIYFbqqICJBRYo10uC_1Mh0aR8Jn9J65Wf09MKSggDEhTHFMgUyRTKFOId4R3NFPUTzBTLFBowk1Ly_1HWoEgsQT3-Sszyc8KI5QycwmC8iw6glm34FbiNwlORvvc0HBJfMMj2R_1hMmDCFUVMkfZenAcA\u0026tbm\u003disch","oh":480,"os":"69KB","ow":640,"pt":"meet - DriverLayer Search Engine","s":"MEET: Meet","sc":1,"si":"/search?q\u003dmeet+and+greet\u0026biw\u003d1600\u0026bih\u003d773\u0026tbs\u003dsimg:CAESpwEJElIBEQxfU6cakgELELCMpwgaiAEKOggCEhT2FtANxhawFr8NxxbPFpUR6xazFhogEIachXOKIYFbqqICJBRYo10uC_1Mh0aR8Jn9J65Wf09MKSggDEhTHFMgUyRTKFOId4R3NFPUTzBTLFBowk1Ly_1HWoEgsQT3-Sszyc8KI5QycwmC8iw6glm34FbiNwlORvvc0HBJfMMj2R_1hMmDCFUVMkfZenAcA\u0026tbm\u003disch","th":194,"tu":"https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q\u003dtbn:ANd9GcSuI1H09W4Q7dMc7ZQm7pHNof9RYn75lq0AKkSoM0VtybovpI-R","tw":259LOCATIE   Restaurant Landgoed Het Rheins, Reintszijweg 1b, 7468 SL Enter.

Programma vd avond:

18.00 uur – 18.15 uur Ontvangst met koffie/thee en krentenwegge

18.15 uur – 18.45 uur Vergadering 2015 

18.45 uur -  21.00 uur Meet and Greet met barbecue

 

Programma Jaarvergadering 2015:

1. Opening

2. Mededelingen/ingekomen jaarstukken

3. Verslag algemene ledenvergadering 2014

4. Verslag secretaris 2014

5. Verslag penningmeester 2014

6. Begroting penningmeester 2015

7. Contributiewijziging 2015

8. Kascontrolecommissie

9.Aftreden en benoeming kascontrolecommissie

10. Aftreden en benoeming bestuur

11. Ledenwerving

12. Rondvraag

13. Sluiting

 

Toelichting punt 3:

Het verslag van de algemene ledenvergadering 2014 wordt u – op verzoek  per e-mail toegezonden. Dit verslag kunt u binnenkort ook terugvinden op onze site: www.fdon.nl

Toelichting punt 5/6:

Het verslag 2014 / de begroting 2015 van de penningmeester zal vanaf 30 minuten voor de vergadering ter inzage beschikbaar zijn.

Toelichting punt 8:

Zittende leden zijn: de heer Nauta, de heer Scholten en mevrouw Graaf.

De heer Nauta is aftredend en niet herkiesbaar.

Toelichting punt 9:

Zittende leden Zehra Ceben en Erik van den Berg zijn aftredend en herkiesbaar. 

Zittend lid Piet Cornet (voorzitter) is aftredend en niet herkiesbaar.

Door het bestuur worden reeds leden benaderd, die de functie in het bestuur van voorzitter willen dragen. Uiteraard vragen wij onze leden – indien zij genegen zijn deze functie in de toekomst op zich willen nemen – zich bij het bestuur te willen aanmelden. Wij zullen uw aanmelding uiteraard vertrouwelijk behandelen.

Tot drie dagen voor de Algemene Jaarvergadering kunnen leden aan het secretariaat (tegen)kandidaten stellen. Het stellen van tegenkandidaten dient uitsluitend schriftelijk en door minimaal vijf leden te geschieden.

 

Afdrukken

Binnenkort komt hier overzicht bijeenkomsten

Afdrukken

 

21 april 2015

 

HET ASSURANTIEKANTOOR VAN DE TOEKOMST

 

Geachte leden e/o belangstellenden,

Onze spreker, de heer Fred de Jong  is zelfstandig en onafhankelijk onderzoeker op het gebied van financiële markten. Via zijn onderneming adviseert hij financiële ondernemingen, verricht (wetenschappelijke) studies naar ontwikkelingen in financiële markten en begeleidt organisaties in het omgaan met die marktontwikkelingen.

 

 

 

 

Dr. Fred de Jong is gespecialiseerd in de intermediaire bedrijfstak (markt voor tussenpersonen en financieel adviseurs). Over die markt heeft hij (in 2010) een economisch proefschrift bij de Universiteit van Amsterdam afgerond.

 

De heer De Jong geeft ons zijn visie op de toekomst van het assurantiekantoor en zal bouwstenen aanreiken, die volgens hem bepalen of een kantoor in de toekomst succesvol is of niet.

 

Welke ontwikkelingen bepalen die toekomst, wat wordt er gevraagd qua ondernemerschap en hoe benut je de waarde van advies?

 

Nu door het provisieverbod het beloningsmodel van de adviseur volledig is gekanteld, staat het verdienmodel van de assurantiewereld op zijn kop. Niet langer de verzekeraar betaalt,  maar de klant. Daarnaast kan de klant ook nog eens kiezen direct bij de verzekeraar een product af te sluiten.

 

Focus echter niet op prijs, maar op je dienstverlening, service en het persoonlijke contact met je (toekomstige) relaties.

 

Onderwerpen, die vanavond ter sprake zullen komen zijn o.a.

 

  • Provisieverbod
  • Particuliere portefeuilles
  • Serviceproviders

 

Vergeet bij dit alles niet, dat het intermediair een unieke positie heeft. 

 

Graag zien wij uw inschrijving dan ook op korte termijn tegemoet. U kunt zich aanmelding via onze site www.fdon.nl (agenda).

 

Eveneens uw geïnteresseerde collegae zien wij graag bij onze bijeenkomsten. Zij kunnen zich eveneens via onze site inschrijven met vermelding van introducé.

 

Het Wapen van Beckum, Beckumerkerkweg 20, 7554 PV   Hengelo (telefoon 074-3676565, site www.wapenvanbeckum.nl). Ontvangst vanaf 18.00 uur tot 18.30 uur.

 

FDON tweets

FDON

Voor het geval je er gisteravond niet bij kon zijn, bijgaand een verslag van het FDON debat in het AM: 90% van de b… https://t.co/tNcwmmXIJ4

by FDON

  • Linked In: groups?gid=4777348&trk=group-name
  • Twitter: verenigingFDON

Sponsoren

Monuta

AdViDex

 


Ardantal