Afdrukken

Voor onze laatste bijeenkomst voor de zomervakantie zijn wij op 24 juni 2015 opnieuw en op verzoek van onze leden te gast bij

Zij verzorgen o.a. voertuig- en personenhulp. Denkt u bij het laatste aan calamiteiten op reis, medische problemen of voorvallen in of rond uw woning. Een brand of inbraak in een woning en/of een bedrijfspand zal een grote impact hebben op het dagelijks functioneren.

De VHD dient 24-uur per dag en zeven dagen per week inzetbaar en bereikbaar te zijn.

Vorig jaar hebben wij gesproken o.a. over alle ins en outs met betrekking tot de reisbranche  en hetgeen, waarmee de consument bij calamiteiten tijdens vakanties etc. wordt geconfronteerd. Een zeer boeiende en heldere bijeenkomst. Een handreiking hoe te handelen bij noodscenario’s.

Noodscenario’s, een leuke thema, vooral als je regelmatig met fileleed wordt geconfronteerd. Regelmatig is de oorzaak een ongeval met een vrachtwagen, die ons wegennet geheel ontwricht. Urenlange frustraties van de in file aangeschoven medereizigers.  In files ontstaan opnieuw ongevallen,  reizigers proberen sluiproutes te vinden en buiten het hoofdnet raken alle toegangswegen overbelast.

Wat is nu de taak van de VHD?

Bovendien nemen wij de gelegenheid te baat voor degenen, die nog geen mogelijkheid hebben gehad  een kijkje achter de schermen van een alarmcentrale te nemen het hart van het bedrijf te laten zien.

Programma:
Ontvangst vanaf 18.00 uur tot 18.45 uur
Lezing + rondleiding vanaf 18.45 uur
Afsluiting van de avond circa 20.15 uur

Adres: Keulenstraat 13, 7418 ET Deventer (afslag 23 Deventer / Zutphen).

 

 

 

 

Afdrukken

 

Eed of Belofte

2 juni 2015 

Vanaf 1 april 2015 moeten uw medewerkers van financiële dienstverleners de beroepseed afleggen. Waar gaat het precies om en hoe ziet die eed er uit? Wordt aan die eed ook een tuchtrecht gekoppeld?

Om op deze vragen antwoord te krijgen organiseert de Vereniging Financiële Dienstverleners Oost Nederland op 2 juni een bijeenkomst EED OF BELOFTE. 

Tijdens deze bijeenkomst zal Femke de Jong – Struiksma (naast partner van het advocatenkantoor van Beem- de Jong, docent RAiA/MRiA en columnist voor Amweb en VVP) een lezing geven en een zaaldiscussie leiden met als centrale onderwerp “Herstel van vertrouwen”.

Deze avond zal stil worden gestaan bij de zin (of onzin) van de bankierseed en beroepsethiek in de verzekeringsbranche.  Na afloop kunnen de aanwezigen  de eed of belofte afleggen.

 

Aan deze bijeenkomst zijn voor u en/of uw collegae geen kosten verbonden. Als u nog geen lid bent van FDON kunt u of uw collega uiteraard lid worden van onze vereniging. De kosten van het lidmaatschap zijn slechts € 50,- per jaar. Een bedrijfslidmaatschap behoort eveneens tot de mogelijkheden.   

Geen lid, dan graag voor deze avond aanmelden als introducee. Vergeet niet uw identiteitsbewijs (id of paspoort) mee te nemen naar de bijeenkomst. Geen ID, geen beroepseed/belofte

Locatie: Wapen van Beckum, Beckumerkerkweg 20, 7554 PV Hengelo. Start van de avond 19.30 uur.

 

Afdrukken

 21 mei 2015

Meet and Greet met jaarvergadering 2015

 

Cookies helpen ons bij het leveren van onze diensten. Door gebruik te maken van onze diensten, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Meer informatie-to-meet.jpg","id":"ElIBEQxfU6dNuM:","is":"640\u0026nbsp;\u0026#215;\u0026nbsp;480","isu":"driverlayer.com","ity":"jpg","md":"/search?tbs\u003dsbi:AMhZZiskNk9E9FHzzGJEu3f3E2OzL0-QeKphTNvTcgb_1DSQ-l6W_1kYoaO31CPJ-oqeoSK7PTuWxyyrTlEr5fFE_1oUKsj3UUiB4E-l27KmplW0_1XtGDhRB-Y919zzGO92QWb0X4QPwtOrkLp3UK69IooutN30N2JWnWHzQ8_13eRt9DvqN2oeaQVdEEKKoKGDMQ_1Y2EPT_1sxQ1MGZmb3QrjCnsHuByDC0JnBwuZw2D7y_1s3e7_18LTRiuj3U9pkY8fQIjmmqTASIk8zjOZO4jzHsQKUE7bsskNK4XRfDtgPxDDC0iNCRcYJbJkxEaeBWVENFnFN7NEComkMgaYmRrSoIFqPtUgTKrS5GNuS6gDISKgPw2GOfL1LaPs\u0026ei\u003dMRYxVYykBtHKaKaPgdAC","msu":"/search?q\u003dmeet+and+greet\u0026biw\u003d1600\u0026bih\u003d773\u0026tbs\u003dsimg:CAQSpwEJElIBEQxfU6cakgELELCMpwgaiAEKOggCEhT2FtANxhawFr8NxxbPFpUR6xazFhogEIachXOKIYFbqqICJBRYo10uC_1Mh0aR8Jn9J65Wf09MKSggDEhTHFMgUyRTKFOId4R3NFPUTzBTLFBowk1Ly_1HWoEgsQT3-Sszyc8KI5QycwmC8iw6glm34FbiNwlORvvc0HBJfMMj2R_1hMmDCFUVMkfZenAcA\u0026tbm\u003disch","oh":480,"os":"69KB","ow":640,"pt":"meet - DriverLayer Search Engine","s":"MEET: Meet","sc":1,"si":"/search?q\u003dmeet+and+greet\u0026biw\u003d1600\u0026bih\u003d773\u0026tbs\u003dsimg:CAESpwEJElIBEQxfU6cakgELELCMpwgaiAEKOggCEhT2FtANxhawFr8NxxbPFpUR6xazFhogEIachXOKIYFbqqICJBRYo10uC_1Mh0aR8Jn9J65Wf09MKSggDEhTHFMgUyRTKFOId4R3NFPUTzBTLFBowk1Ly_1HWoEgsQT3-Sszyc8KI5QycwmC8iw6glm34FbiNwlORvvc0HBJfMMj2R_1hMmDCFUVMkfZenAcA\u0026tbm\u003disch","th":194,"tu":"https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q\u003dtbn:ANd9GcSuI1H09W4Q7dMc7ZQm7pHNof9RYn75lq0AKkSoM0VtybovpI-R","tw":259LOCATIE   Restaurant Landgoed Het Rheins, Reintszijweg 1b, 7468 SL Enter.

Programma vd avond:

18.00 uur – 18.15 uur Ontvangst met koffie/thee en krentenwegge

18.15 uur – 18.45 uur Vergadering 2015 

18.45 uur -  21.00 uur Meet and Greet met barbecue

 

Programma Jaarvergadering 2015:

1. Opening

2. Mededelingen/ingekomen jaarstukken

3. Verslag algemene ledenvergadering 2014

4. Verslag secretaris 2014

5. Verslag penningmeester 2014

6. Begroting penningmeester 2015

7. Contributiewijziging 2015

8. Kascontrolecommissie

9.Aftreden en benoeming kascontrolecommissie

10. Aftreden en benoeming bestuur

11. Ledenwerving

12. Rondvraag

13. Sluiting

 

Toelichting punt 3:

Het verslag van de algemene ledenvergadering 2014 wordt u – op verzoek  per e-mail toegezonden. Dit verslag kunt u binnenkort ook terugvinden op onze site: www.fdon.nl

Toelichting punt 5/6:

Het verslag 2014 / de begroting 2015 van de penningmeester zal vanaf 30 minuten voor de vergadering ter inzage beschikbaar zijn.

Toelichting punt 8:

Zittende leden zijn: de heer Nauta, de heer Scholten en mevrouw Graaf.

De heer Nauta is aftredend en niet herkiesbaar.

Toelichting punt 9:

Zittende leden Zehra Ceben en Erik van den Berg zijn aftredend en herkiesbaar. 

Zittend lid Piet Cornet (voorzitter) is aftredend en niet herkiesbaar.

Door het bestuur worden reeds leden benaderd, die de functie in het bestuur van voorzitter willen dragen. Uiteraard vragen wij onze leden – indien zij genegen zijn deze functie in de toekomst op zich willen nemen – zich bij het bestuur te willen aanmelden. Wij zullen uw aanmelding uiteraard vertrouwelijk behandelen.

Tot drie dagen voor de Algemene Jaarvergadering kunnen leden aan het secretariaat (tegen)kandidaten stellen. Het stellen van tegenkandidaten dient uitsluitend schriftelijk en door minimaal vijf leden te geschieden.

 

FDON tweets

FDON

RT @verenigingFDON: Ondanks de warmte was het Bedrijfsbezoek FDON aan Rawmilkcompany verfrissend in meerdere opzichten. Verfrissende (welko…

by FDON

FDON

Ondanks de warmte was het Bedrijfsbezoek FDON aan Rawmilkcompany verfrissend in meerdere opzichten. Verfrissende (w… https://t.co/4bhMojU2id

by FDON

  • Linked In: groups?gid=4777348&trk=group-name
  • Twitter: verenigingFDON

Sponsoren

Monuta

AdViDex

 


Ardantal