Afdrukken

 

 

              Debat Adviseur van de toekomst is Financiële Regisseur

 

 

Altijd al willen weten wat Fred de Jong en Alwin Oerlemans drijft? Wil jij meer weten over hun visie over de toekomstige rol van de financieel adviseur en door hun uitgedachte verdienmodel? 

Welkom

Wees dan welkom op woensdag 27 maart op de bijeenkomst van FDON. Die avond zal (Jurjen) Oosterbaan het debat voeren met De Jong en Oerlemans en ook jouw vragen voorleggen!   

 

Dr. Fred de Jong

Zelfstandig en onafhankelijk onderzoeker/consultant, gespecialiseerd in de werking van de financieel adviesmarkt. Verder is Fred de Jong als wetenschappelijk onderzoeker (Amsterdam Centre for Insurance Studies) en docent Masteropleiding Verzekeringskunde.

Dr. Alwin Oerlemans

 

Chief Strategy Officer at APG

Hij is daarnaast werknemers-voorzitter van Personeelspensioenfonds APG.

Mr. Jurjen Oosterbaan Martinius


Algemeen directeur Bureau DFO Specialties:
Vraagstukken intermediaire distributie
Wet op het financieel toezicht.

Aanleiding en toelichting

De Jong en Oerlemans wijzen er in hun boeken en artikelen telkens op dat Nederlanders onvoldoende actie ondernemen voor later. Weliswaar heeft de overheid de zelfredzaamheid aangewakkerd, onder meer door het leenstelsel voor studenten en het verhogen van de pensioenleeftijd. Het zorgt er volgens de schrijvers niet voor dat burgers daadwerkelijk in actie komen, terwijl de maatschappelijke schade van schulden volgens het Nibud vier jaar geleden al € 11 mrd bedroeg.

Bij het vergroten van de financiële zelfredzaamheid zien ze belangrijke rol weggelegd voor de financieel adviseur. Al wordt deze “echter vaak vergeten in de discussie over zelfredzaamheid.” Dit heeft volgens De Jong en Oerlemans een aantal oorzaken: het vertrouwen in financieel adviseurs is laag, financieel adviseurs zijn voornamelijk product georiënteerd en het provisieverbod heeft voor extra vraag- en aanboduitval gezorgd.Mede door technologische ontwikkelingen en de opkomst van onder meer execution only zien zij de toegevoegde waarde van de adviseur verschuiven naar feitelijke advisering en coaching van de klant.

Meld je aan voor dit debat in het Wapen van Beckum, Beckumerkerkweg 20, 7554 PV Hengelo. En neem een introducee. De deur is open vanaf 17:30uur. Aanvang 18:00 uur met luxebroodjes en soep!

Wij zien je graag. Met, door en voor elkaar

Bestuur Vereniging Financiële Dienstverleners Oost Nederland (FDON)  

Afdrukken

Het bestuur van de FDON wil jullie allen via deze mail een voorspoedig en gezond 2019 toewensen.

UITNODIGING

29 januari 2019 

Wij willen graag met jullie toosten op een succesvol 2019.

Wij nodigen u dan ook graag uit voor onze jaarvergadering op 29 januari 2019 in Enschede, IJSBAAN-TWENTE, Colosseum 90, 7521 PT Enschede. 

Aansluitend organiseren wij een Schaatsclinic met de Olympisch schaatskampioen van 1998, Gianni Romme.

Het programma voor deze avond is:

17.00 uur tot 17.30 uur ontvangst
17.30 uur tot 18.30 uur jaarvergadering
18.30 uur tot 19.30 buffet
19.30 uur tot 20.00 uur uitleg clinic en omkleden. 
20.00 uur tot 21.00 Schaatsclinic 
21.00 uur  naborrelen.

Graag uw eigen schaatsen meenemen. Indien u niet over eigen schaatsen beschikt kunt u ter plaatse tegen een geringe vergoeding schaatsen huren.

Programma Jaarvergadering 2019:

 1. Opening
 2. Mededeling/ingekomen jaarstukken
 3. Commissie bijeenkomsten
 4. Verslag algemene ledenvergadering 2018
 5. Verslag secretaris
 6. Verslag penningmeester 
 7. Begroting penningmeester
 8. Verslag kascontrole commissie
 9. Aftreden en benoemen kascontrolecommissie
 10. Aftreden secretaris en benoemen nieuwe secretaris
 11. Rondvraag
 12. Sluiting.
Afdrukken

Uitnodiging FDON bijeenkomst

Huwelijksvermogensrecht januari 2018

 

Waarom?

Vanaf 1 januari 2018 is het nieuwe huwelijksvermogensrecht van kracht. Dit heeft de nodige consequenties in de adviespraktijk van financiële vermogens-en inkomensproducten.

Voor wie?

Geïnteresseerden in juridische en fiscale consequenties van het gewijzigde huwelijksvermogensrecht en vermogens- en inkomensadviseurs.

Wanneer?

Woensdag 6 juni 2018; 15:30 uur tot 18:00 uur met een buffet of barbecue en kunnen wij in een gemoedelijk sfeer napraten

Waar?

We zijn te gast bij Hofsteenge en Wesseling notarissen, Hengelosestraat 42 7514 EH te Enschede ( www.henw.nl )

Sprekers?

Geert Venema, notaris te Enschede
Juridische/fiscale aspecten nieuwe huwelijksvermogensrecht per 1.1.2018

Theo Zwiers, Blankestijn Advocaten

Echtscheiding , alimentatie & hypotheek
 

Het nieuwe huwelijksvermogensrecht vanaf 1 januari 2018 Voor 1 januari 2018 trouwde je in gemeenschap van goederen, tenzij je had aangeven op huwelijkse voorwaarden te willen trouwen. De vermogens (én schulden) van beide echtgenoten smolten op het moment van trouwen samen tot één gemeenschappelijk vermogen.
Wanneer er na een kort huwelijk wordt overgegaan tot echtscheiding, wordt het niet als eerlijk ervaren dat deze vermogens zijn samengesmolten en verdeeld moeten worden. Dit kon vooraf voorkomen worden maar vergde wel aktie.

Vanaf 1 januari 2018 geldt de wet “Beperking wettelijke gemeenschap van goederen” en is er sprake van drie verschillende vermogens:

 • iedere echtgenoot houdt zijn eigen privévermogen, dat wat tot het huwelijk is opgebouwd
 • het gemeenschappelijkvermogen, welke vóór het huwelijk al gemeenschappelijk was opgebouwd of, wat tijdens het huwelijk is ontstaat.
Het is vanaf 1 januari 2018 dus belangrijk dat er vlak vóór het huwelijk wordt vastgelegd, bijvoorbeeld middels een notariële akte, welke privébezittingen beide echtgenoten vlak voor het huwelijk hebben.

Voor partners die vóór 2018 een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan en dit na 1-1-2018 willen omzetten in een huwelijk, blijft de wetgeving van vóór 2018 gelden. Wijziging van voorwaarden kan in dat geval wel bij de notaris.

Dit heeft derhalve ook ingrijpende consequenties in de adviespraktijk van vermogens en inkomens producten.

Wat gaan we doen
Op 6 juni 2018 zijn we te gast bij notaris Hofsteenge en Wesseling te Enschede, alwaar we worden bijgepraat over zowel de juridische als de fiscale consequenties van het nieuwe huwelijksvermogensrecht.

Schrijf je in op www.fdon.nl\agenda

Tot ziens op 6 juni a.s.
Met vriendelijke groet,
FDON

FDON tweets

FDON

RT @verenigingFDON: Ondanks de warmte was het Bedrijfsbezoek FDON aan Rawmilkcompany verfrissend in meerdere opzichten. Verfrissende (welko…

by FDON

FDON

Ondanks de warmte was het Bedrijfsbezoek FDON aan Rawmilkcompany verfrissend in meerdere opzichten. Verfrissende (w… https://t.co/4bhMojU2id

by FDON

 • Linked In: groups?gid=4777348&trk=group-name
 • Twitter: verenigingFDON

Sponsoren

Monuta

AdViDex

 


Ardantal