Afdrukken

Beste Financiële Dienstverlener, bent u compliant?

 

Uit de diverse uitspraken van zowel de Burgerlijke rechter als het KiFiD blijkt dat de kwaliteit van de klant- en adviesdossiers bij adviseurs en bemiddelaars nog wel eens te wensen over laat. Als reactie hierop wordt veelal gewerkt met standaard vragenlijstjes en checklijsten, waardoor een dossier ‘compliant’ is, maar waarbij wordt vergeten om over het formulier heen te kijken om te zien wie er nu aan de andere kant van de tafel zit.

Wat verstaat u onder zorgplicht en wat heeft u daarover vastgelegd in uw dienstverleningsdocument? En sluit die zorgplicht aan bij de wet en regelgeving? In hoeverre voldoet u aan de nieuwe Europese richtlijn Verzekeringsdistributie (IDD)?

Richard Meinders (SVC Groep) neemt ons op 14 mei 2019 in zijn lezing mee in de belangrijkste thema’s op dit onderdeel en geeft praktische tips hoe wij in onze dagelijkse advies- en bemiddelingspraktijk invulling kunnen geven aan deze wettelijke eisen en daarbij de klant niet uit het oog verliezen.

Spreker

 

Richard Meinders

Richard Meinders:

Sparringpartner, visie op ondernemen en compliance specialist. Algemeen vennoot SVC Groep.

U bent van harte welkom op dinsdagavond 14 mei vanaf 17:30 u. U kunt dan meteen aanschuiven voor een broodje en soep. Waarna de lezing zal starten vanaf 18:30u en afsluitend zal eindigen met een netwerk borrel.

Aanmelden kan via http://www.fdon.nl/index.php/aanmelden

Locatie: Wapen van Beckum

Beckumerkerkweg 20, 7554 PV Hengelo

Wij zien u graag!

Voor, door en met elkaar

Bestuur FDON

Afdrukken

 

 

              Debat Adviseur van de toekomst is Financiële Regisseur

 

 

Altijd al willen weten wat Fred de Jong en Alwin Oerlemans drijft? Wil jij meer weten over hun visie over de toekomstige rol van de financieel adviseur en door hun uitgedachte verdienmodel? 

Welkom

Wees dan welkom op woensdag 27 maart op de bijeenkomst van FDON. Die avond zal (Jurjen) Oosterbaan het debat voeren met De Jong en Oerlemans en ook jouw vragen voorleggen!   

 

Dr. Fred de Jong

Zelfstandig en onafhankelijk onderzoeker/consultant, gespecialiseerd in de werking van de financieel adviesmarkt. Verder is Fred de Jong als wetenschappelijk onderzoeker (Amsterdam Centre for Insurance Studies) en docent Masteropleiding Verzekeringskunde.

Dr. Alwin Oerlemans

 

Chief Strategy Officer at APG

Hij is daarnaast werknemers-voorzitter van Personeelspensioenfonds APG.

Mr. Jurjen Oosterbaan Martinius


Algemeen directeur Bureau DFO Specialties:
Vraagstukken intermediaire distributie
Wet op het financieel toezicht.

Aanleiding en toelichting

De Jong en Oerlemans wijzen er in hun boeken en artikelen telkens op dat Nederlanders onvoldoende actie ondernemen voor later. Weliswaar heeft de overheid de zelfredzaamheid aangewakkerd, onder meer door het leenstelsel voor studenten en het verhogen van de pensioenleeftijd. Het zorgt er volgens de schrijvers niet voor dat burgers daadwerkelijk in actie komen, terwijl de maatschappelijke schade van schulden volgens het Nibud vier jaar geleden al € 11 mrd bedroeg.

Bij het vergroten van de financiële zelfredzaamheid zien ze belangrijke rol weggelegd voor de financieel adviseur. Al wordt deze “echter vaak vergeten in de discussie over zelfredzaamheid.” Dit heeft volgens De Jong en Oerlemans een aantal oorzaken: het vertrouwen in financieel adviseurs is laag, financieel adviseurs zijn voornamelijk product georiënteerd en het provisieverbod heeft voor extra vraag- en aanboduitval gezorgd.Mede door technologische ontwikkelingen en de opkomst van onder meer execution only zien zij de toegevoegde waarde van de adviseur verschuiven naar feitelijke advisering en coaching van de klant.

Meld je aan voor dit debat in het Wapen van Beckum, Beckumerkerkweg 20, 7554 PV Hengelo. En neem een introducee. De deur is open vanaf 17:30uur. Aanvang 18:00 uur met luxebroodjes en soep!

Wij zien je graag. Met, door en voor elkaar

Bestuur Vereniging Financiële Dienstverleners Oost Nederland (FDON)  

Afdrukken

Het bestuur van de FDON wil jullie allen via deze mail een voorspoedig en gezond 2019 toewensen.

UITNODIGING

29 januari 2019 

Wij willen graag met jullie toosten op een succesvol 2019.

Wij nodigen u dan ook graag uit voor onze jaarvergadering op 29 januari 2019 in Enschede, IJSBAAN-TWENTE, Colosseum 90, 7521 PT Enschede. 

Aansluitend organiseren wij een Schaatsclinic met de Olympisch schaatskampioen van 1998, Gianni Romme.

Het programma voor deze avond is:

17.00 uur tot 17.30 uur ontvangst
17.30 uur tot 18.30 uur jaarvergadering
18.30 uur tot 19.30 buffet
19.30 uur tot 20.00 uur uitleg clinic en omkleden. 
20.00 uur tot 21.00 Schaatsclinic 
21.00 uur  naborrelen.

Graag uw eigen schaatsen meenemen. Indien u niet over eigen schaatsen beschikt kunt u ter plaatse tegen een geringe vergoeding schaatsen huren.

Programma Jaarvergadering 2019:

 1. Opening
 2. Mededeling/ingekomen jaarstukken
 3. Commissie bijeenkomsten
 4. Verslag algemene ledenvergadering 2018
 5. Verslag secretaris
 6. Verslag penningmeester 
 7. Begroting penningmeester
 8. Verslag kascontrole commissie
 9. Aftreden en benoemen kascontrolecommissie
 10. Aftreden secretaris en benoemen nieuwe secretaris
 11. Rondvraag
 12. Sluiting.

FDON tweets

FDON

RT @verenigingFDON: Ondanks de warmte was het Bedrijfsbezoek FDON aan Rawmilkcompany verfrissend in meerdere opzichten. Verfrissende (welko…

by FDON

FDON

Ondanks de warmte was het Bedrijfsbezoek FDON aan Rawmilkcompany verfrissend in meerdere opzichten. Verfrissende (w… https://t.co/4bhMojU2id

by FDON

 • Linked In: groups?gid=4777348&trk=group-name
 • Twitter: verenigingFDON

Sponsoren

Monuta

AdViDex

 


Ardantal