Afdrukken

Het bestuur van de FDON wil jullie allen via deze mail een voorspoedig en gezond 2019 toewensen.

UITNODIGING

29 januari 2019 

Wij willen graag met jullie toosten op een succesvol 2019.

Wij nodigen u dan ook graag uit voor onze jaarvergadering op 29 januari 2019 in Enschede, IJSBAAN-TWENTE, Colosseum 90, 7521 PT Enschede. 

Aansluitend organiseren wij een Schaatsclinic met de Olympisch schaatskampioen van 1998, Gianni Romme.

Het programma voor deze avond is:

17.00 uur tot 17.30 uur ontvangst
17.30 uur tot 18.30 uur jaarvergadering
18.30 uur tot 19.30 buffet
19.30 uur tot 20.00 uur uitleg clinic en omkleden. 
20.00 uur tot 21.00 Schaatsclinic 
21.00 uur  naborrelen.

Graag uw eigen schaatsen meenemen. Indien u niet over eigen schaatsen beschikt kunt u ter plaatse tegen een geringe vergoeding schaatsen huren.

Programma Jaarvergadering 2019:

 1. Opening
 2. Mededeling/ingekomen jaarstukken
 3. Commissie bijeenkomsten
 4. Verslag algemene ledenvergadering 2018
 5. Verslag secretaris
 6. Verslag penningmeester 
 7. Begroting penningmeester
 8. Verslag kascontrole commissie
 9. Aftreden en benoemen kascontrolecommissie
 10. Aftreden secretaris en benoemen nieuwe secretaris
 11. Rondvraag
 12. Sluiting.
Afdrukken

Uitnodiging FDON bijeenkomst

Huwelijksvermogensrecht januari 2018

 

Waarom?

Vanaf 1 januari 2018 is het nieuwe huwelijksvermogensrecht van kracht. Dit heeft de nodige consequenties in de adviespraktijk van financiële vermogens-en inkomensproducten.

Voor wie?

Geïnteresseerden in juridische en fiscale consequenties van het gewijzigde huwelijksvermogensrecht en vermogens- en inkomensadviseurs.

Wanneer?

Woensdag 6 juni 2018; 15:30 uur tot 18:00 uur met een buffet of barbecue en kunnen wij in een gemoedelijk sfeer napraten

Waar?

We zijn te gast bij Hofsteenge en Wesseling notarissen, Hengelosestraat 42 7514 EH te Enschede ( www.henw.nl )

Sprekers?

Geert Venema, notaris te Enschede
Juridische/fiscale aspecten nieuwe huwelijksvermogensrecht per 1.1.2018

Theo Zwiers, Blankestijn Advocaten

Echtscheiding , alimentatie & hypotheek
 

Het nieuwe huwelijksvermogensrecht vanaf 1 januari 2018 Voor 1 januari 2018 trouwde je in gemeenschap van goederen, tenzij je had aangeven op huwelijkse voorwaarden te willen trouwen. De vermogens (én schulden) van beide echtgenoten smolten op het moment van trouwen samen tot één gemeenschappelijk vermogen.
Wanneer er na een kort huwelijk wordt overgegaan tot echtscheiding, wordt het niet als eerlijk ervaren dat deze vermogens zijn samengesmolten en verdeeld moeten worden. Dit kon vooraf voorkomen worden maar vergde wel aktie.

Vanaf 1 januari 2018 geldt de wet “Beperking wettelijke gemeenschap van goederen” en is er sprake van drie verschillende vermogens:

 • iedere echtgenoot houdt zijn eigen privévermogen, dat wat tot het huwelijk is opgebouwd
 • het gemeenschappelijkvermogen, welke vóór het huwelijk al gemeenschappelijk was opgebouwd of, wat tijdens het huwelijk is ontstaat.
Het is vanaf 1 januari 2018 dus belangrijk dat er vlak vóór het huwelijk wordt vastgelegd, bijvoorbeeld middels een notariële akte, welke privébezittingen beide echtgenoten vlak voor het huwelijk hebben.

Voor partners die vóór 2018 een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan en dit na 1-1-2018 willen omzetten in een huwelijk, blijft de wetgeving van vóór 2018 gelden. Wijziging van voorwaarden kan in dat geval wel bij de notaris.

Dit heeft derhalve ook ingrijpende consequenties in de adviespraktijk van vermogens en inkomens producten.

Wat gaan we doen
Op 6 juni 2018 zijn we te gast bij notaris Hofsteenge en Wesseling te Enschede, alwaar we worden bijgepraat over zowel de juridische als de fiscale consequenties van het nieuwe huwelijksvermogensrecht.

Schrijf je in op www.fdon.nl\agenda

Tot ziens op 6 juni a.s.
Met vriendelijke groet,
FDON
Afdrukken

 

Brandrisicobeheersing in de praktijk

 

Waarom?
Met welke brandrisico’s hebben particulieren en bedrijven tegenwoordig en in de nabije toekomst te maken en hoe kunnen deze beheerst worden.

Voor wie?
 Voor iedereen die met brandrisico’s wordt geconfronteerd of hier interesse in heeft (onder andere adviseur, inspecteur, acceptant, expert en schadebehandelaar).

Waar en wanneer?
Woensdag 25 april 2018; 18:00 tot ca. 21:00 uur
Twente Safety Campus gelegen op voormalig Vliegveld Twente  

Risk Factory 

 

Kosten?
Voor FDON leden gratis, niet leden € 35 (incl. klein diner en drankje

 

Twente Safety Campus 
Denken, doen en beleven. Daar draait het om in veiligheid. Vanuit deze pijlers werkt de Twente Safety Campus. Veiligheidspartners, burgers, bedrijfsleven en onderwijs ontmoeten elkaar. Om kennis en ervaring te bundelen en zo samen te werken aan innovatie in veiligheid.

 

De Twente Safety Campus is internationaal inmiddels een begrip. Het is dé ontmoetingsplek voor innovatie en ontwikkeling van veiligheid. Brandweer, politie, hulpdiensten (GHOR), onderwijs en bedrijfsleven werken met partners als Tactus, Veilig Verkeer Nederland, TNO, RIVM, etc.

 

Teams uit verschillende Europese landen worden getraind voor grootschalige rampen. In nauwe samenwerking met de Universiteit Twente, Saxion Hogescholen en bedrijven ontwikkelen we toonaangevende innovatieve concepten.


Wat gaan we doen
Je wordt ontvangen op de campus, waarbij een warme maaltijd in buffetvorm voor je klaar staat.

Volgend op het buffet wordt uitleg gegeven over alle activiteiten en mogelijkheden. Zaken, die op de campus aandacht verdienen hebben te maken met o.a. het testen van materialen (brandbaarheid, vlampunt etc.), het nabootsen van brandrisico’s met overslag etc.

Tijdens de rondleiding worden praktijkdemonstraties gegeven en wordt de impact van de diverse risico’s duidelijk.

 

De heer Jan Achterkamp – specialist op gebied van preventie – wil graag met ons de dagelijkse praktijk in ogenschouw nemen, waarbij duidelijk wordt, dat soms eenvoudige oplossingen effectiever kunnen zijn, dan allerlei kostbare constructies.

Hij zal een verbinding gaan vormen van nuttige en praktische risicobeheersing. Test hem uit!!

 

Na afloop is er gelegenheid om na te praten waarbij een drankje wordt aangeboden.

 

Je bent van harte welkom. Meld je snel aan waardoor je verzekerd bent van deelname!

 

NB

* de routebeschrijving volgt op deze website

* NIVRE PE-punten zijn in aanvraag

 

FDON tweets

FDON

Voor het geval je er gisteravond niet bij kon zijn, bijgaand een verslag van het FDON debat in het AM: 90% van de b… https://t.co/tNcwmmXIJ4

by FDON

 • Linked In: groups?gid=4777348&trk=group-name
 • Twitter: verenigingFDON

Sponsoren

Monuta

AdViDex

 


Ardantal