Afdrukken

 

10 maart 2015

Ontwikkelingen pensioenadvies

Dienstverlening op maat

Zoals onze voorzitter in zijn openingswoord tijdens de Nieuwjaarsbijeenkomst in het Rijksmuseum Twenthe te Enschede al heeft aangegeven, maken wij een start met ons nieuwe concept, waarin wij inhoudelijke bijeenkomsten afwisselen met thema bedrijfsbezoeken en netwerkavonden.

Voor 10 maart a.s. zijn uitgenodigd als sprekers mevrouw Ingrid Spekhorst (Pensioen Match Twente), Herman Deijk (FB Adrem Pensioenadvies Holten) en Ruud van Bommel (D&O). 

 Ingrid Spekhorst  

Ingrid Spekhorst lid van onze vereniging, zal haar onderneming Pensioen Match Twente, bij ons introduceren.PensioenMatch Twente ondersteunt accountants, fiscalisten en bedrijfsadviseurs bij het geven van gedegen pensioenadvies. PensioenMatch Twente is een onafhankelijk adviesbureau, dat werkzaam is op het brede terrein van pensioenen.

Herman Deijk

Herman Deijk van FB Adrem Pensioenadvies is gevraagd in een vrije presentatie de volgende voorbeeld onderwerpen te benoemen:

 

 • Pensioen advies ontwikkelingen afgelopen jaren met als gevolg invoering van specifieke deskundigheidsvereisten pensioen adviseurs

 • Wijziging mogelijkheden pensioen op te bouwen (2e en 3e pijler) en wijziging pensioenleeftijd

 • Niet alleen meer verzekeringsoplossingen (spaar- en beleggingsrekening met pensioenclausule, premie pensioen instelling)

 • Recente ontwikkelingen 2015,

 • Pensioenopbouw DGA

  Ruud van Bommel

   

  Ruud van Bommel,eveneens lid van onze vereniging,van D & O is gevraagd ons nader te informeren over “dienstverlening op maat”, waarbij wij denken aan de volgende insteekpunten:

 • Recente ontwikkelingen:

  • Vermindering van accountmanagers verzekeraars

  • Diversiteit brancheorganisaties

  • Wat is de visie van D & O

 • Publicatie AFM inzake dienstverlening op maat

  • Klant centraal stellen

  • Vraag alleen klantinformatie welke relevant en juist is voor de adviesvraag

  • Doelgroep aannames helpen bij een efficiënte inventarisatie van  de relevante klantinformatie

  • Misverstanden

  • Complexe producten

    

   Wij kunnen ons als bestuur indenken, dat de sprekers uiteraard hun eigen visie/invulling aan hun presentatie geven, echter een boeiende, educatieve bijeenkomst zal het zeker zijn.

Ontvangst: vanaf 18.00-18.30 uur.

Locatie: Restaurant Het Wapen van Beckum, Beckumerkerkweg 20, 7554 PV   Hengelo (telefoon 074-3676565, site www.wapenvanbeckum.nl)

 

 

 

Afdrukken

 

 

 

 

 

NIEUWJAARSBIJEENKOMST 20 JANUARI 2015

 

  

 

 

 

Geachte collega e/o belangstellende(n)

 

 

 

Graag zouden wij jullie allen willen uitnodigen voor de Nieuwjaarsbijeenkomst van de FDON op 20 januari a.s. Uiteraard hebben wij als bestuur gemeend te moeten kiezen voor een voor ons unieke locatie en wel:

 

 

 

RIJKSMUSEUM  TWENTHE TE ENSCHEDE

 

 

 

 

 

 

Wij  willen onze leden de mogelijkheid bieden te genieten van deze entourage. Sommige van onze leden hebben misschien weleens een bezoek gebracht aan het Rijksmuseum Twenthe. In ieder geval bij een aantal van onze leden zal dit een nieuwe dimensie betekenen.

 

Op en rond 20 januari 2015 vinden volgens de programmering van het Rijksmuseum exposities plaats van  Alexander Roskin, Anne Wenzel, Marina Eshuis en Atte Jongstra.

 

De uitleg en begeleiding hebben wij in handen gegeven van TroostwijkTaxaties en Veilingen te Amsterdam.

 

 

 

Misschien beschikt u zelf nog over een verkregen kunstwerk en zou u graag hiervan uitleg oid wensen te ontvangen. Kans nu om te vragen, wie weet……….(neem in ieder geval een foto of info mee).

 

 

 

Onze voorzitter wil voorts van de gelegenheid gebruik maken het gehele jaarprogramma, bestaande uit lezingen, workshops, netwerkavonden, bedrijfsbezoeken en bijeenkomstigen, kenbaar te maken en aandacht willen schenken aan de nieuwe weg, die het bestuur is ingeslagen. Een weg, die past bij de huidige ontwikkelingen in ons marktsegment van financiele dienstverlener.

 

 

 

Het belangrijkste is uiteraard, dat wij graag met u willen toosten op een gelukkig, gezond en goed 2015.

 

 

 

Graag ontvangen wij u op 20 januari a.s. vanaf 17.30 uur bij Rijksmuseum Twenthe, Lasondersingel 129-131, 7514 BR  Enschede (telefoon 053-4358675, website www.rijksmuseumtwenthe.nl).

 

 

 

 

Afdrukken

18 november 2014

 
Samenwerken, uitbesteden of verkopen?

 

De heer Frans Kemper, directeur SVC Registeraccountants BV en Dullemond Bedrijfsadvies BV, helpt dagelijks assurantiekantoren met het vormgeven van fusies, samenwerkingen, overnames en financieel management en geldt als een autoriteit op het gebied van bedrijfswaardering van assurantiekantoren en de bedrijfsvoering van gevolmachtigd agenten.

Door de wijzigingen in onze branche zijn wij op zoek naar een “compromis”. Zoals in het verleden wij van alles “iets” wisten, wordt tegenwoordig gestreefd naar specialisatie. Echter, wij willen onze relaties nog altijd de nostalgie van het verleden bieden door te zoeken naar vormen van samenwerking, waardoor onze individuele specialisatie de kwaliteit van een totaal advies kan omvatten en het geheel voldoet aan de hedendaagse regels (zorgplicht).

Voortdurend zoeken wij naar mogelijkheden, waarbij het plezier in ons kunnen blijft bestaan, echter waarbij wij ook niet blind zijn geworden, dat ook ons kostenaspect beheersbaar moet blijven. 

Het nieuwe denken?, maakt dit mijn positie minder sterk?, wat betekent het nieuwe verdienmodel nu voor mij?, denk bijvoorbeeld aan:

* samenwerken met voormalige “concurrenten” (inhuren specialismen)

* keuzes maken, welke zaken wel of niet meer bij mij passen  terug-  geven van portefeuilles aan verzekeraars)

* wat ik doe, levert dit het gewenste rendement op? (kosten/baten)

* uitbesteden administratieve zaken, of zelfs

* verkoop van mijn portefeuille

Frans plaatst deze ontwikkelingen in het juiste perspectief en geeft ons de nodige praktische tips.

Locatie: Restaurant Het Wapen van Beckum, Beckumerkerkweg 20, 7554 PV   Hengelo (telefoon 074-3676565, site www.wapenvanbeckum.nl)

Ontvangst: vanaf 18.00-18.30 uur.

 

FDON tweets

FDON

Er vindt een onderzoek plaats naar zaken alwaar je als financieel adviseur / bemiddelaar momenteel en in de nabije… https://t.co/X4f75VgD5H

by FDON

FDON

Onlangs verscheen bijgaand artikel in de media. Zou jij op de uitnodiging zijn ingegaan? Wat mag nog wel en wat nie… https://t.co/FF6u00Y1Iv

by FDON

 • Linked In: groups?gid=4777348&trk=group-name
 • Twitter: verenigingFDON

Sponsoren

Monuta

AdViDex

 


Ardantal