Afdrukken

 

21 april 2015

 

HET ASSURANTIEKANTOOR VAN DE TOEKOMST

 

Geachte leden e/o belangstellenden,

Onze spreker, de heer Fred de Jong  is zelfstandig en onafhankelijk onderzoeker op het gebied van financiële markten. Via zijn onderneming adviseert hij financiële ondernemingen, verricht (wetenschappelijke) studies naar ontwikkelingen in financiële markten en begeleidt organisaties in het omgaan met die marktontwikkelingen.

 

 

 

 

Dr. Fred de Jong is gespecialiseerd in de intermediaire bedrijfstak (markt voor tussenpersonen en financieel adviseurs). Over die markt heeft hij (in 2010) een economisch proefschrift bij de Universiteit van Amsterdam afgerond.

 

De heer De Jong geeft ons zijn visie op de toekomst van het assurantiekantoor en zal bouwstenen aanreiken, die volgens hem bepalen of een kantoor in de toekomst succesvol is of niet.

 

Welke ontwikkelingen bepalen die toekomst, wat wordt er gevraagd qua ondernemerschap en hoe benut je de waarde van advies?

 

Nu door het provisieverbod het beloningsmodel van de adviseur volledig is gekanteld, staat het verdienmodel van de assurantiewereld op zijn kop. Niet langer de verzekeraar betaalt,  maar de klant. Daarnaast kan de klant ook nog eens kiezen direct bij de verzekeraar een product af te sluiten.

 

Focus echter niet op prijs, maar op je dienstverlening, service en het persoonlijke contact met je (toekomstige) relaties.

 

Onderwerpen, die vanavond ter sprake zullen komen zijn o.a.

 

 • Provisieverbod
 • Particuliere portefeuilles
 • Serviceproviders

 

Vergeet bij dit alles niet, dat het intermediair een unieke positie heeft. 

 

Graag zien wij uw inschrijving dan ook op korte termijn tegemoet. U kunt zich aanmelding via onze site www.fdon.nl (agenda).

 

Eveneens uw geïnteresseerde collegae zien wij graag bij onze bijeenkomsten. Zij kunnen zich eveneens via onze site inschrijven met vermelding van introducé.

 

Het Wapen van Beckum, Beckumerkerkweg 20, 7554 PV   Hengelo (telefoon 074-3676565, site www.wapenvanbeckum.nl). Ontvangst vanaf 18.00 uur tot 18.30 uur.

 

Afdrukken

 

10 maart 2015

Ontwikkelingen pensioenadvies

Dienstverlening op maat

Zoals onze voorzitter in zijn openingswoord tijdens de Nieuwjaarsbijeenkomst in het Rijksmuseum Twenthe te Enschede al heeft aangegeven, maken wij een start met ons nieuwe concept, waarin wij inhoudelijke bijeenkomsten afwisselen met thema bedrijfsbezoeken en netwerkavonden.

Voor 10 maart a.s. zijn uitgenodigd als sprekers mevrouw Ingrid Spekhorst (Pensioen Match Twente), Herman Deijk (FB Adrem Pensioenadvies Holten) en Ruud van Bommel (D&O). 

 Ingrid Spekhorst  

Ingrid Spekhorst lid van onze vereniging, zal haar onderneming Pensioen Match Twente, bij ons introduceren.PensioenMatch Twente ondersteunt accountants, fiscalisten en bedrijfsadviseurs bij het geven van gedegen pensioenadvies. PensioenMatch Twente is een onafhankelijk adviesbureau, dat werkzaam is op het brede terrein van pensioenen.

Herman Deijk

Herman Deijk van FB Adrem Pensioenadvies is gevraagd in een vrije presentatie de volgende voorbeeld onderwerpen te benoemen:

 

 • Pensioen advies ontwikkelingen afgelopen jaren met als gevolg invoering van specifieke deskundigheidsvereisten pensioen adviseurs

 • Wijziging mogelijkheden pensioen op te bouwen (2e en 3e pijler) en wijziging pensioenleeftijd

 • Niet alleen meer verzekeringsoplossingen (spaar- en beleggingsrekening met pensioenclausule, premie pensioen instelling)

 • Recente ontwikkelingen 2015,

 • Pensioenopbouw DGA

  Ruud van Bommel

   

  Ruud van Bommel,eveneens lid van onze vereniging,van D & O is gevraagd ons nader te informeren over “dienstverlening op maat”, waarbij wij denken aan de volgende insteekpunten:

 • Recente ontwikkelingen:

  • Vermindering van accountmanagers verzekeraars

  • Diversiteit brancheorganisaties

  • Wat is de visie van D & O

 • Publicatie AFM inzake dienstverlening op maat

  • Klant centraal stellen

  • Vraag alleen klantinformatie welke relevant en juist is voor de adviesvraag

  • Doelgroep aannames helpen bij een efficiënte inventarisatie van  de relevante klantinformatie

  • Misverstanden

  • Complexe producten

    

   Wij kunnen ons als bestuur indenken, dat de sprekers uiteraard hun eigen visie/invulling aan hun presentatie geven, echter een boeiende, educatieve bijeenkomst zal het zeker zijn.

Ontvangst: vanaf 18.00-18.30 uur.

Locatie: Restaurant Het Wapen van Beckum, Beckumerkerkweg 20, 7554 PV   Hengelo (telefoon 074-3676565, site www.wapenvanbeckum.nl)

 

 

 

Afdrukken

 

 

 

 

 

NIEUWJAARSBIJEENKOMST 20 JANUARI 2015

 

  

 

 

 

Geachte collega e/o belangstellende(n)

 

 

 

Graag zouden wij jullie allen willen uitnodigen voor de Nieuwjaarsbijeenkomst van de FDON op 20 januari a.s. Uiteraard hebben wij als bestuur gemeend te moeten kiezen voor een voor ons unieke locatie en wel:

 

 

 

RIJKSMUSEUM  TWENTHE TE ENSCHEDE

 

 

 

 

 

 

Wij  willen onze leden de mogelijkheid bieden te genieten van deze entourage. Sommige van onze leden hebben misschien weleens een bezoek gebracht aan het Rijksmuseum Twenthe. In ieder geval bij een aantal van onze leden zal dit een nieuwe dimensie betekenen.

 

Op en rond 20 januari 2015 vinden volgens de programmering van het Rijksmuseum exposities plaats van  Alexander Roskin, Anne Wenzel, Marina Eshuis en Atte Jongstra.

 

De uitleg en begeleiding hebben wij in handen gegeven van TroostwijkTaxaties en Veilingen te Amsterdam.

 

 

 

Misschien beschikt u zelf nog over een verkregen kunstwerk en zou u graag hiervan uitleg oid wensen te ontvangen. Kans nu om te vragen, wie weet……….(neem in ieder geval een foto of info mee).

 

 

 

Onze voorzitter wil voorts van de gelegenheid gebruik maken het gehele jaarprogramma, bestaande uit lezingen, workshops, netwerkavonden, bedrijfsbezoeken en bijeenkomstigen, kenbaar te maken en aandacht willen schenken aan de nieuwe weg, die het bestuur is ingeslagen. Een weg, die past bij de huidige ontwikkelingen in ons marktsegment van financiele dienstverlener.

 

 

 

Het belangrijkste is uiteraard, dat wij graag met u willen toosten op een gelukkig, gezond en goed 2015.

 

 

 

Graag ontvangen wij u op 20 januari a.s. vanaf 17.30 uur bij Rijksmuseum Twenthe, Lasondersingel 129-131, 7514 BR  Enschede (telefoon 053-4358675, website www.rijksmuseumtwenthe.nl).

 

 

 

 

FDON tweets

FDON

RT @verenigingFDON: Ondanks de warmte was het Bedrijfsbezoek FDON aan Rawmilkcompany verfrissend in meerdere opzichten. Verfrissende (welko…

by FDON

FDON

Ondanks de warmte was het Bedrijfsbezoek FDON aan Rawmilkcompany verfrissend in meerdere opzichten. Verfrissende (w… https://t.co/4bhMojU2id

by FDON

 • Linked In: groups?gid=4777348&trk=group-name
 • Twitter: verenigingFDON

Sponsoren

Monuta

AdViDex

 


Ardantal