Afdrukken

 REMINDER

 16 september 2014

wordt een bijeenkomst georganiseerd, waarbij onze gastheer/vrouw Kienhuis Hoving Advocaten en Notarissen te Enschede zal zijn.

Thema van de avond:

SAMEN STERKER

Rechtsbijstandverzekeraar of advocaat, welke keuze wanneer gewenst

De avond zal worden geopend door de heer Norbert P.M. Haas (partner KienhuisHoving Advocaten en Notarissen)

Tijdens de avond zullen zich voorstellen en deelnemen aan de paneldiscussie 

 • De heer mr. Jan Moerland (|DAS) (directeur legal services)
 • De heer Anne Luut Dijkstra (ARAG) (hoofd speciale zaken)
 • De heer Victor Meier (Anker)
 • Mevrouw Irene Assink (voorbehoud) (Damsté Advocaten-Notarissen-Fiscalisten)

 en last but not least onze gastheer

 • De heer Ruud Derksen (KienhuisHoving Advocaten en Notarissen)

Vanuit een aantal door FDON opgeworpen aannames zal mevrouw mr. Marijke v/d Zande (juriste Univé Stad en Land) als voorzitster de paneldiscussie leiden, waarin uiteraard graag uw stellingen/vragen worden verwoord.

Programma van de avond: 

 1. 18.00 uur ontvangst met buffet
 2. 18.30 uur presentatie/voorstellen panelleden
 3. 19.30 uur pauze
 4. 19.45 uur paneldiscussie onder leiding van mevrouw mr. Marijke v/d Zande
 5. Circa 20.30 uur afsluiting/napraten met een hapje en een drankje

Graag zien wij uit naar uw komst en eveneens naar uw bijdrage voor de avond.

Tot 16 september a.s. bij KienhuisHoving Advocaten en Notarissen te Enschede (Pantheon 25)

 

 

 

 

Afdrukken

Op

16 SEPTEMBER 2014


zal een bijeenkomst worden georganiseerd, waarbij onze gastheer/vrouw Kienhuis Hoving Advocaten en Notarissen te Enschede zal zijn

Thema van de avond: 

SAMEN STERKER

 

Rechtsbijstandverzekeraar of advocaat, welke keuze wanneer?

 

Aan het woord komen zowel juristen, werkzaam bij kantoren, alsmede vertegenwoordigers, werkzaam bij rechtsbijstandverzekeraars. De voorzitster van de avond is mevrouw mr. Marijke v/d Zande, juriste van Univé Stad en Land.

Het doel van deze bijeenkomst is u een beeld te schetsen van de voor- en nadelen van een rechtsbijstandverzekeraar versus het (rechtstreeks) inkopen van juridische dienstverlening bij regionale advocatenkantoren. Deze bijeenkomst dient uitdrukkelijk als leidraad voor uw eigen adviestraject.

Het is geenszins de bedoeling, dat de vertegenwoordigers van de beide partijen elkaar negatief bejegenen, maar juist inhoudelijk een discussie laten plaatsvinden, waarbij u als onafhankelijk intermediair een beter inzicht/beeld in de dienstverlening zult kunnen krijgen.

Als FDON wensen wij uiteraard een neutrale en open discussie te bewerkstelligen

De onderwerpen, welke besproken zouden kunnen worden, zullen in grote lijnen door de voorzitster worden bepaald, uiteraard met de mogelijkheid de gesprekspartijen, maar ook u, ruimte voor eigen inbreng te geven.

Als bestuur van FDON zouden wij ons kunnen voorstellen, dat bij de discussie de volgende onderwerpen aan de orde zouden kunnen komen:

* prijs- en kwaliteitsverschillen;

* klantgerichtheid (persoonlijke benadering & emotie)

* aan te bieden juridische specialismen;

* vrije advocaatkeuze (recente ontwikkelingen)

* no cure/no pay;

* actuele en nabije toekomstige ontwikkeling in verzekeringsland (verzekeraars wensen meer grip
   op de markt te krijgen, maar komen verder verwijderd van het intermediair te staan door extern
   toezicht/scherp te zijn op de kosten;
 
* Intermediaire samenwerkingsverbanden (sterkere inkoop).
 
 
Uiteraard wordt uw inbreng voor deze avond bijzonder op prijs gesteld. Mocht u nog onderwerpen in het programma opgenomen willen zien, wilt u deze svp bij uw aanmelding aangeven.
 
Wij zien uit naar uw komst op 16 september a.s. bij Kienhuis Hoving Advocaten en Notarissen, Pantheon 25, 7521 PR  Enschede.
 
De ontvangst is gepland vanaf 18.00 uur.
 
Wijzigingen in het programma of het tijdstip zijn altijd direct op deze site terug te vinden.

 

 

Afdrukken


Op

10 maart 2014

zijn wij uitgenodigd voor 

Bedrijfsbezoek bij ReggeFiber Rijssen

Reggefiber Rijssen
Reggefiber is een Twents bedrijf. Zij heeft als ambitie zoveel mogelijk huishoudens in Nederland aan te sluiten op glasvezel, momenteel het snelste breedbandnetwerk ter wereld. Sinds de oprichting in 2005 houdt Reggefiber zich bezig met een grootschalige uitrol en exploitatie van een open glasvezelnetwerk. Reggefiber is in meer dan 200 gemeenten actief. Inmiddels hebben meer dan 1,6 miljoen huishoudens direct toegang tot het glasvezel-netwerk.

Reggefiber kent vijf kernwaarden, waarin haar ambitie tot uitdrukking komt: gedreven, resultaatgericht, innovatief, pragmatisch en vriendelijk.

Vanavond zullen  wij tijdens de presentatie en de bedrijfsrondleiding Reggefiber beter leren kennen en kunnen constateren op welke wijze deze kernwaarden tot uitdrukking komen.


Programma:

17.30 uur – 18.30 uur ontvangst met buffet
18.30 uur – circa 20.15 uur   bedrijfspresentatie en bedrijfsrondleiding
Circa 20.15 uur    afsluiting


Wij zien uit naar uw komst op 10 maart 2014 op het adres Reggesingel 12, 7461 BA  Rijssen. 

FDON tweets

FDON

Er vindt een onderzoek plaats naar zaken alwaar je als financieel adviseur / bemiddelaar momenteel en in de nabije… https://t.co/X4f75VgD5H

by FDON

FDON

Onlangs verscheen bijgaand artikel in de media. Zou jij op de uitnodiging zijn ingegaan? Wat mag nog wel en wat nie… https://t.co/FF6u00Y1Iv

by FDON

 • Linked In: groups?gid=4777348&trk=group-name
 • Twitter: verenigingFDON

Sponsoren

Monuta

AdViDex

 


Ardantal