Afdrukken

 

 

8 oktober 2013

 

 (“bedrijfsbezoek”)MILITARY BOEKELO

 

Eén van onze leden, de heer Rudy Kesler, is de voorzitter van de Founders Military Boekelo. De Founders Military Boekelo is een groep ondernemers, die zich tot doel heeft gesteld bij te dragen aan de internationale en nationale bekendheid van de Military Boekelo o.a. door financiële ondersteuning aan de organisatie van de Military Boekelo. De Founders zijn opgericht in 2006.

De leden van de FDON wordt een unieke kans geboden achter de schermen van de Military te kijken. Wij zullen o.a. een kijkje gaan nemen in de stallen en onder begeleiding van gidsen een aantal hindernissen op het terrein bezoeken.

Gezien de aard van het programma is het raadzaam gepast schoeisel mee te nemen. Uiteraard is vrije tijds kleding mogelijk geen overbodige luxe.

Zoals op deze avond gebruikelijk wordt voor de inwendige mens gezorgd door Boenders Catering.

’s Avonds vanaf 20.00 uur zijn wij van harte welkom in de Founders Lounge. Een netwerk/businessavond met live muziek.

 

Programma:

 

17.30 uur – 17.50 uur                          

-- ontvangst in de Founders Lounge

18.00 uur – 18.30/18.45 uur               

-- bezoek stallen, waarbij de heer Frans van Meggelen een puntje

   van de sluier van zijn activiteiten bij de Military Boekelo

   zal oplichten. Een praktijkman in hart en nieren.

18.45 uur – 19.30 uur                         

-- bezoek hindernissen (watercombinatie) onder begeleiding van gidsen

19.30 uur – circa 20.15 uur               

-- buffet, waarbij de voorzitter van de Military Boekelo, de heer Robert Zandstra,

   ons het nodigezal vertellen over het

   organisatorische gedeelte van de Military Boekelo

Vanaf 20.00 uur                                 

-- business/netwerkavond met live muziek in de Founders Lounge.

   Gezien het uitgangspunt van de Founders zullen de kosten

   van de consumpties op deze business/netwerkavond voor eigen

    rekening komen.

 

Wij zien u uit naar uw komst op 8 oktober 2013 bij de MILITARY BOEKELO. Parkeren kunt u bij de ingang van het terrein. De Lounge van de Founders bevindt zich direct nabij de ingang van het terrein. 

Tot ziens TOT 8 OKTOBER A.S.

 

 

Afdrukken

 

     

De ‘foute verzekeraar’ versus de ‘foute verzekerde’

 (onbehoorlijke) schadeafwikkeling en fraude)

  Dinsdag 2 juli 2013 

 

 

   
Graag nodigt Damste Advocaten u uit voor een bijeenkomst waarin u wordt bijgepraat over verzekering en fraude.

Mw. prof. mr. N. van Tiggele - van der Velde is deze middag onze gastspreker. Zij heeft in april 2012 een zeer geslaagde lezing voor haar relaties verzorgd.

Omdat het verzekerings- en aansprakelijkheidsrecht altijd in beweging is, organiseert "Damste" ook dit jaar weer een lezing over een aansprekend onderwerp binnen het verzekeringsrecht.  

Spreker Mw. prof. mr. N. van Tiggele - van der Velde is sinds 2008 als hoogleraar Verzekeringsrecht verbonden aan de Radboud Universiteit Nijmegen en sinds 2012 aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Bij de aanvaarding van haar leerstoel aan de eerstgenoemde universiteit heeft zij een oratie gehouden over de vraag of onverkwikkelijke afwikkeling van schade een verzekeraar schadeplichtig maakt. De foute verzekeraar dus. Met de aanvaarding van de leerstoel aan de Erasmus Universiteit zal zij – bij wege van tweeluik – juist ingaan op de frauderende verzekerde: de foute verzekerde. Bij de lezing op 2 juli aanstaande brengt zij de beide aspecten bij elkaar. 

Programma

De lezing vindt plaats op dinsdag 2 juli 2013. Vanaf 15.00 is er een ontvangst met koffie en thee. De lezing begint rond 15.30 en duurt tot ongeveer 17.30.

Zowel tijdens de pauze als na de lezing is er gelegenheid tot napraten onder het genot van een hapje en een drankje.   

Aanmelden

Verzocht wordt u zich tevoren aan te melden via de website www.damste.nl/bijeenkomsten of door middel van het sturen van een mail aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
 

Locatie

De locatie is afhankelijk van het aantal aanmeldingen en zal samen met het definitieve programma uiterlijk een week voor de bijeenkomst bekend worden gemaakt.  

Afdrukken

 

Dinsdag 18 juni 2013  

 

Afleggen collectieve eed/belofte financiele dienstverlener

+

Jaarvergadering 2013

 

AGENDA JAARVERGADERING 2013

LOCATIE    Restaurant Wapen van Beckum, Beckumerkerkweg 20 te

                   7554 PV Hengelo

                  (telefoon 074-3676565 / site www.wapenvanbeckum.nl

 

 Programma Jaarvergadering:

1.            Opening

2.            Mededelingen/ingekomen jaarstukken

3.            Verslag algemene ledenvergadering 2012

4.            Verslag secretaris 2012

5.            Verslag penningmeester 2012

6.            Begroting penningmeester 2013

7.            Kascontrolecommissie

8.            Benoeming kascontrolecommissie

9.            Benoeming bestuur 

10.          Profilering FDON

11.          Ledenwerving

12.          Rondvraag

13.          Sluiting

Toelichting punt 3:

Het verslag van de algemene ledenvergadering 2012 wordt u – op verzoek  per e-mail toegezonden. Dit verslag kunt u ook terugvinden op onze site: www.fdon.nl

Toelichting punt 5/6:

Het verslag 2012 / de begroting 2013 van de penningmeester zal vanaf 30 minuten voor de vergadering ter inzage beschikbaar zijn.

Toelichting punt 7/8:

Zittende leden zijn H. Dannenberg, A. Seiger en L. Nauta

De heer H. Dannenberg is aftredend en niet herkiesbaar.

Toelichting punt 9:

Zittende leden Ingrid Boezerooij, Erik vd  Berg en Gerrit Slaghuis per 09.12.2012 (tussentijdse jaarvergadering van 09.12.2009) zijn aftredend. Ingrid Boezerooij en Erik vd Berg zijn herkiesbaar en Gerrit Slaghuis is niet herkiesbaar.

Zittende leden Zehra Ceben, Birgitte Albrecht en Hermi Schoolkate zijn aftredend en herkiesbaar.

Toetredend tot het bestuur is de heer Johan Zomer.

Tot drie dagen voor de Algemene Jaarvergadering kunnen leden aan het secretariaat tegen-kandidaten stellen. Het stellen van tegenkandidaten dient uitsluitend schriftelijk en door minimaal vijf leden te geschieden.

 

Afleggen Eed:

 

Inhoudelijke deel van de avond zal worden verzorgd door de Federatie met inbegrip van de inleiding en eedaflegging.

Om de eed goed te kunnen afleggen moet aan een aantal wettelijke formaliteiten worden voldaan. Wij zullen uw gegevens bij de Federatie bekend dienen te maken en vooraf zal bekend moeten zijn of u voor de eed of de belofte opteert.

Buiten uw n.a.w.-gegevens (incluis aanhef m/v) benodigen wij sowieso uw bedrijfsnaam, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, uw id en het bijbehorende idnummer. Wilt u ook aangeven of u de eed of belofte wilt afleggen.

Wij dienen deze gegevens minimaal vijf dagen voor 18 juni bij de Federatie te hebben aangeleverd.

Tijdens onze bijeenkomst zal Femke de Jong – Struiksma namens de Federatie een lezing geven en een zaaldiscussie leiden met als centrale onderwerp “Herstel van Vertrouwen”. Met ons allen zal in dat kader uitvoerig gediscussieerd worden over de zin (of onzin) van de bankierseed en beroepsethiek in de verzekeringsbranche.  Na afloop zal de eed of belofte afgenomen.

Vooraf zult u worden gevraagd een presentielijst te ondertekenen en benodigen wij u een kopie van uw id. Let op: zonder deze gegevens kunnen wij niets.

Na afloop van de bijeenkomst dient u een akte inzake de eed/belofte te ondertekenen. Deze akte zal door de Federatie worden verzorgd. Voorts zult u een preventielijst dienen te tekenen ter bevestiging, dat u de akte van de Federatie heeft ontvangen. 

==========================================================================================================================

Programma van de avond

1.         18.00 uur    -     18.15 uur                     Ontvangst

2.         18.15 uur    -     18.45 uur                     Jaarvergadering

3.         18.45 uur    -     19.30 uur                     Buffet

4.         19.30 uur                                               Lezing Herstel in Vertrouwen en

                                                                          afleggen EED / BELOFTE door

                                                                          Femke de Jong-Struiksma 

 

 

 

FDON tweets

FDON

Voor het geval je er gisteravond niet bij kon zijn, bijgaand een verslag van het FDON debat in het AM: 90% van de b… https://t.co/tNcwmmXIJ4

by FDON

  • Linked In: groups?gid=4777348&trk=group-name
  • Twitter: verenigingFDON

Sponsoren

Monuta

AdViDex

 


Ardantal