Afdrukken

26 maart 2013 | In gesprek met de AFM

Zalencentrum 'de Poppe'• Holterweg 23,7475 AT Markelo

\

Wat heeft de AFM nu voor ons gedaan?

Voor veel kleine en middelgrote assurantiekantoren blijkt, dat de nieuwe wereld geen reducering van de kosten – zoals is aangegeven - is gaan betekenen, maar juist het tegenovergestelde. Wel is de effectiviteit toegenomen, maar mogelijk ten koste van de continuïteit van het bedrijf.

Hoe “onafhankelijk” denkt de consument, dat wij zijn? Vanuit het perspectief van de consument is het nog altijd een onduidelijke wereld. Aan de heer drs. Wijnand van de Beek, AFM, hebben wij een aantal vragen voorgelegd met het verzoek zijn zienswijze met ons te delen. De thema´s, die zijn aangedragen, laten wij onderstaand de revue passeren:

 

 • Waarom heeft de invoering van de WFT plaatsgevonden (klant - bemiddeling - toezichthouder)
 • Wat is het doel geweest (politiek) voor de invoering van de BGF 03
 • Aantoonbare misser in ons huidig stelsel,
 • Consequenties klantcontact (voorwaarden), klant advies, bemiddelingsrol, verdienmodel, zorgplicht
 • Wat is de visie van de AFM met betrekking tot het feit, dat de consument moeite heeft te wennen aan het betalen voor service. Hij verkiest daarom soms de zichtbare provisieregeling.
 • Wij kennen nog altijd veel excessen, waarom kan niet eerder worden ingegrepen
 • Woekerpolisaffaire is nog steeds niet afgerond. Welke hordes dienen vanuit de visie van de AFM nog genomen te worden en welke streefdatum verwacht AFM te kunnen realiseren.
 • Wat denkt AFM van execution only en hoe levensvatbaar is de toekomst van de levensverzekeringen.
 • Wordt in de toekomst nog met provisie gewerkt voor niet complexe schadeverzekeringen
 • Voorziet AMF nog een level playing field. Indien ja, hoe wordt dit gewaarborgd.

Uiteraard vragen wij u – leden, introducees en gasten – ons jullie knelpunten voor te leggen. Wij zouden deze vragen graag voor 12 maart a.s. via onze site bij uw inschrijving onder opmerkingen willen ontvangen. Deze vragen zullen worden meegenomen in de forumdiscussie met de heer Wijnand van Beek. Wat vindt de AFM zelf? Uw en onze vragen hopen wij beantwoord te zien in de discussie van onze leden/gasten met de heer Wijnand van Beek. Deze discussie staat onder leiding van de heer Akke Vrijmoeth, directeur commercie Univé Stad en Land. Mogen wij uw aanmelding voor deze lezing op korte termijn tegemoetzien! en uiteraard stellen wij alle inbreng voor de discussie zeer op prijs.

Indien u vragen heeft aan de AFM dan verzoeken wij u deze bij de aanmelding onder het kopje opmerking te verwoorden.

Mocht u na uw aanmelding, nog vragen hebben aan de AFM, stel deze dan voor 12 maart per e-mail ( Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. ), zodat wij deze mogelijk kunnen meenemen in de voorbereiding voor de bijeenkomst.

Voor niet leden van de Vereniging voor Financieel Dienstverleners Oost Nederland vragen wij een tegemoetkoming in de kosten van € 10,00 per persoon. Voor alle deelnemers zorgen wij voor broodjes, koffie en thee. Achteraf bestaat de mogelijkheid te netwerken onder het genot van een hapje en drankje.

Tot ziens op 26 maart 2013, ontvangst vanaf 18.00 uur bij zalencentrum 'de Poppe', Holterweg 23,7475 AT Markelo. Start lezing 18.30 uur tot circa 20.00 / 21.30 uur.

Afdrukken

21 januari 2013 | Nieuwjaarsbijeenkomst / Bedrijfsbezoek

Twente Milieu • Marssteden 37 te Enschede

Twente Milieu

Van Afvalinzamelaar naar Grondstofmanager

De heer Albert van Winden, directeur van Twente Milieu stelt in zijn presentatie dat afval een grondstof is. 75% van onze grijze containers zit namelijk boordevol met waardevolle grondstoffen.
Grondstoffen die een tweede leven kunnen krijgen door hergebruik of die kunnen worden verwerkt in nieuwe producten. Feit is wel, dat deze grondstoffen op een juiste manier gerecycled dienen te worden. Blijft de vraag bestaan op welke wijze dit zou kunnen geschieden en of voldoende draagvlak bij de burgers is. Bovendien staat de vraag centraal onder welk verdienmodel dit mogelijk is.
Ter plaatse zullen wij bij Twente Milieu uiteraard gaan kijken naar de uitvoering en werkmethodes, die worden gehanteerd. Zoals op deze avond gebruikelijk wordt voor de inwendige mens gezorgd.

Programma

17.30 uur – 18.00 uur    Ontvangst/welkomwoord
18.00 uur – 18.30 uur    Uitgebreide rondleiding
18.30 uur – 19.15 uur    Buffet
19.15 uur – 20.00 uur    Presentatie ‘van Afvalverwerker tot Grondstoffenmanager’ door de heer Van Winden, directeur Twente Milieu


Aanmelden

Aanmelden

FDON tweets

FDON

Er vindt een onderzoek plaats naar zaken alwaar je als financieel adviseur / bemiddelaar momenteel en in de nabije… https://t.co/X4f75VgD5H

by FDON

FDON

Onlangs verscheen bijgaand artikel in de media. Zou jij op de uitnodiging zijn ingegaan? Wat mag nog wel en wat nie… https://t.co/FF6u00Y1Iv

by FDON

 • Linked In: groups?gid=4777348&trk=group-name
 • Twitter: verenigingFDON

Sponsoren

Monuta

AdViDex

 


Ardantal