Afdrukken

Verslag Bedrijfsbezoek FDON bij Kamphuis Sloopwerken te Tubbergen (17 mei 2017)

 

Vanaf 2024 zijn asbestdaken in Nederland verboden. Het verbod beschermt mens en milieu tegen de gevaren van blootstelling aan asbest.

 

Voor FDON reden om een bijeenkomst te organiseren over dit onderwerp. Op de zeer goed bezochte avond nam voorzitter Erik van de Berg het woord en gaf een korte toelichting  op het programma van de avond. De eerste gastspreker was mr. Piet Bosma. In het dagelijkse leven schade-expert aansprakelijkheid en regres bij Lengkeek, Laarman & de Hosson.

 

Na een korte toelichting van het asbestvezel waaronder de kwaliteiten, vertelde Piet ook over de schadelijke effecten  (asbestose). Daarna volgde enkele chronologische feitjes zoals:

In gebouwen voor ’93 is de kans op aanwezigheid van asbest  70%.

In 1994 volgde er een asbest verbod op aanbrengen en in 2024 is er een buitenverbod op asbestdaken.

 

Aansprakelijkheid

Maar hoe zit het nu met de aansprakelijkheid als eigenaar van een dergelijk pand.

Als jurist wist Piet daar van alles over te vertellen. Waarbij het meest opvallende wel de aansprakelijkheid van een drijver/exploitant van een bedrijf in een gehuurd pand. Op grond van de Europese milieu aansprakelijkheid art 17 lid 2 wet milieubeheer: drijver (degene die de fysieke handelingen uitvoert).

Een exploitant die door beroepsactiviteiten milieuschade of een onmiddellijk gevaar voor milieuschade heeft veroorzaakt, wordt financieel aansprakelijk gesteld. Dit moet exploitanten aansporen om maatregelen te treffen om het risico op milieuschade zo klein mogelijk te houden.

Als voorbeeld van wat de impact kan zijn van een asbest schade werd Roermond genoemd. Tijdens een brand in een botenloods kwam er asbest vrij. Hierdoor moest het winkelcentrum vlak voor de kerst worden afgesloten. 

De herbouwwaarde van de loods was € 200.000,-. De uiteindelijke schade bleek € 3 miljoen.

 

 

Wie betaald er bij schade? 

De vervuiler betaald. Is deze schade verzekerd onder de opstalverzekering?

De meeste verzekeraars bieden een extra dekking van 10% voor de opruimingskosten bij bijvoorbeeld een brand. In de meeste gevallen zal dit ruim voldoende zijn, maar mogelijk niet bij een brand waarbij asbest is vrijgekomen.

Bij privaatrechtelijke kosten moet er sprake van schuld zijn. Is deze schade verzekerd op een aansprakelijkheidsverzekering?

Uit de praktijk blijkt dat in merendeel van de schade door asbest op Aansprakelijkheid verzekering Bedrijven (AVB) zijn uitgesloten. De Aansprakelijkheidverzekeringen Particulier (AVP) vergoed in de regel  de schade wel.

De Milieu Schade Verzekering (MSV) biedt in de meeste gevallen uitkomst. De MSV kent een rechtstreeks vorderingsrecht en daarop kan ook inkomende milieuschade en bedrijfsschade worden meeverzekerd.

 

Het Verbod op asbestdaken staat gepland voor 2024.

Het verbod geldt voor asbestdaken die in contact staan met de buitenlucht. Bijvoorbeeld golfplaten en dakleien. Voor de verwijdering van asbestdaken geldt per 1 januari 2016 de Subsidieregeling verwijderen asbestdaken. De regeling is voor particulieren, bedrijven, non-profit organisaties en overheden. In 2017 is € 25 miljoen euro beschikbaar (subsidieplafond). Voor meer info: 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/asbest/

 

Ter info: de kosten van asbestsanering is 10,- m2

 

IMG_0834.JPG

 

Na een zeer uitgebreid en heerlijk  diner werden wij door enthousiaste medewerkers van Kamphuis Sloopwerken en asbestsanering  ingewijd in de wereld van een asbestsaneerder.

Via een route van asbest deeltjes, informatie over de regelgeving, beschermende kleding voor de asbestsaneerder, aangepast werkmaterieel tbv asbestsanering, ‘vieze en schone’ ruimtes, hermetisch afgesloten tenten en uiteindelijk een 3D bedrijfspresentatie kregen wij een compleet inkijkje in de dagelijkse praktijk van de asbestsaneerder. Na afloop was er nog gelegenheid om onder het genot van een drankje na te praten en kennis te maken met mensen uit de branche. 

Al met al een (l)As(t)best meeting waarin het leerzame theoretische deel goed aansloot bij het  praktische deel. De meeting was qua kennisoverdracht van dusdanige kwaliteit dat er voor de Nivré experts en deskundigen PE punten waren te verkrijgen nadat ze de meeting hadden gevolgd!