Afdrukken

Beursbengel

 

Zoals het zich nu laat aanzien kunnen onze leden in de loop van de maand mei 2014 de Beursbengel vanuit het NIBE SVV verwachten. Zodra de definitieve datum bekend is zullen wij dit publiceren.

Afdrukken

Lezing 20 november 2013

Ontwikkeling intermediair m.b.t. eisen 2013

 

Meer dan 50 leden (meer dan 60, aantal rond 65) van FDON waren deze avond in Beckum aanwezig om van Dik van Velzen en Guus de Jonge hun visie te horen over vakbekwaamheidseisen en hetgeen ons te wachten staat. Dik begon gelijk al met de opmerking “dat hij het niet bedacht heeft” en “dat hij alleen maar de boodschapper is (wel met een eigen mening en interpretatie)”.

Ruim een uur was Dik aan het woord en tijdens zijn betoog kwam er een levendige discussie op gang. Als alles doorgaat, zoals hij ons schetst, zullen de nieuwe regelingen 1 januari 2014 (of iets later) van kracht worden met een overgangsregeling van 18 maanden.
Welke negen nieuwe diploma’s er komen, hoe je ze kan halen en/of omwisselen kwam duidelijk in beeld.

Binnen de omwisselingregeling kunnen adviseurs tot 1 juli 2015 (termijn van 18 maanden) hun eigen Wft- en PE diploma’s omwisselen voor de nieuwe diploma’s, mits voor deze genoemde datum het betreffende PE examen wordt gehaald. Advies is wel …. wacht niet tot het allerlaatste moment maar start tijdig.

Guus legde tenslotte haarfijn uit hoe de Wft-routeplanner werkt, die NIBE-SVV heeft ontwikkeld. Informatie over deze routeplanners is te vinden op www. Nibesvv.nl/wft
Na afloop van de boeiende lezing is onder het genot van een drankje nog wat bijgepraat en genetwerkt.

FDON tweets

  • Linked In: groups?gid=4777348&trk=group-name
  • Twitter: verenigingFDON

Sponsoren

Monuta

AdViDex

 


Ardantal