Afdrukken

Verslag Bedrijfsbezoek FDON bij Kamphuis Sloopwerken te Tubbergen (17 mei 2017)

 

Vanaf 2024 zijn asbestdaken in Nederland verboden. Het verbod beschermt mens en milieu tegen de gevaren van blootstelling aan asbest.

 

Voor FDON reden om een bijeenkomst te organiseren over dit onderwerp. Op de zeer goed bezochte avond nam voorzitter Erik van de Berg het woord en gaf een korte toelichting  op het programma van de avond. De eerste gastspreker was mr. Piet Bosma. In het dagelijkse leven schade-expert aansprakelijkheid en regres bij Lengkeek, Laarman & de Hosson.

 

Na een korte toelichting van het asbestvezel waaronder de kwaliteiten, vertelde Piet ook over de schadelijke effecten  (asbestose). Daarna volgde enkele chronologische feitjes zoals:

In gebouwen voor ’93 is de kans op aanwezigheid van asbest  70%.

In 1994 volgde er een asbest verbod op aanbrengen en in 2024 is er een buitenverbod op asbestdaken.

 

Aansprakelijkheid

Maar hoe zit het nu met de aansprakelijkheid als eigenaar van een dergelijk pand.

Als jurist wist Piet daar van alles over te vertellen. Waarbij het meest opvallende wel de aansprakelijkheid van een drijver/exploitant van een bedrijf in een gehuurd pand. Op grond van de Europese milieu aansprakelijkheid art 17 lid 2 wet milieubeheer: drijver (degene die de fysieke handelingen uitvoert).

Een exploitant die door beroepsactiviteiten milieuschade of een onmiddellijk gevaar voor milieuschade heeft veroorzaakt, wordt financieel aansprakelijk gesteld. Dit moet exploitanten aansporen om maatregelen te treffen om het risico op milieuschade zo klein mogelijk te houden.

Als voorbeeld van wat de impact kan zijn van een asbest schade werd Roermond genoemd. Tijdens een brand in een botenloods kwam er asbest vrij. Hierdoor moest het winkelcentrum vlak voor de kerst worden afgesloten. 

De herbouwwaarde van de loods was € 200.000,-. De uiteindelijke schade bleek € 3 miljoen.

 

 

Wie betaald er bij schade? 

De vervuiler betaald. Is deze schade verzekerd onder de opstalverzekering?

De meeste verzekeraars bieden een extra dekking van 10% voor de opruimingskosten bij bijvoorbeeld een brand. In de meeste gevallen zal dit ruim voldoende zijn, maar mogelijk niet bij een brand waarbij asbest is vrijgekomen.

Bij privaatrechtelijke kosten moet er sprake van schuld zijn. Is deze schade verzekerd op een aansprakelijkheidsverzekering?

Uit de praktijk blijkt dat in merendeel van de schade door asbest op Aansprakelijkheid verzekering Bedrijven (AVB) zijn uitgesloten. De Aansprakelijkheidverzekeringen Particulier (AVP) vergoed in de regel  de schade wel.

De Milieu Schade Verzekering (MSV) biedt in de meeste gevallen uitkomst. De MSV kent een rechtstreeks vorderingsrecht en daarop kan ook inkomende milieuschade en bedrijfsschade worden meeverzekerd.

 

Het Verbod op asbestdaken staat gepland voor 2024.

Het verbod geldt voor asbestdaken die in contact staan met de buitenlucht. Bijvoorbeeld golfplaten en dakleien. Voor de verwijdering van asbestdaken geldt per 1 januari 2016 de Subsidieregeling verwijderen asbestdaken. De regeling is voor particulieren, bedrijven, non-profit organisaties en overheden. In 2017 is € 25 miljoen euro beschikbaar (subsidieplafond). Voor meer info: 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/asbest/

 

Ter info: de kosten van asbestsanering is 10,- m2

 

IMG_0834.JPG

 

Na een zeer uitgebreid en heerlijk  diner werden wij door enthousiaste medewerkers van Kamphuis Sloopwerken en asbestsanering  ingewijd in de wereld van een asbestsaneerder.

Via een route van asbest deeltjes, informatie over de regelgeving, beschermende kleding voor de asbestsaneerder, aangepast werkmaterieel tbv asbestsanering, ‘vieze en schone’ ruimtes, hermetisch afgesloten tenten en uiteindelijk een 3D bedrijfspresentatie kregen wij een compleet inkijkje in de dagelijkse praktijk van de asbestsaneerder. Na afloop was er nog gelegenheid om onder het genot van een drankje na te praten en kennis te maken met mensen uit de branche. 

Al met al een (l)As(t)best meeting waarin het leerzame theoretische deel goed aansloot bij het  praktische deel. De meeting was qua kennisoverdracht van dusdanige kwaliteit dat er voor de Nivré experts en deskundigen PE punten waren te verkrijgen nadat ze de meeting hadden gevolgd! 

 

Afdrukken

 

Verslag Cyberrisk en preventie 1 november bij Odin Group te Hengelo.

 Tijdens een goedbezochte bijeenkomst opende Erik van de Berg de bijeenkomst op de hoogste verdieping van het Odin Group pand aan de A1 bij Hengelo.  Gastheer Tonnis Goosen (Commercieel Manager IT Lesscher) informeerde ons over de Odin Group en haar verschillende labels.  IT Lesscher  en Previder zijn twee van deze ondernemingen.

Tonnis vervolgde zijn presentatie met een tweetal filmpjes Norse Attack  en Companies like yours en werd de boodschap helder. De cyber aanvallen vinden op elke moment van de dag plaats. Hoe goed je het bedrijf ook hebt beschermd met firewall software etc., de medewerker blijft de zwakste schakel.  De nieuwste trend zijn DDoS aanvallen, waarmee criminelen je server blokkeren en vragen om losgeld. Het kan tegenwoordig zelfs op verzoek.

In een tijd van Internet of Things is de kans op misbruik van je privacy gegevens niet meer ver van je bed.

Kan je dit alles voorkomen?                              

Nee, maar zorg naast een goede voordeur (Next Generation Firewall ) en het maken van real time back up’s ook voor een goede achterdeur. Zorg dat  je personeel zich bewust is van de gevaren. Al met al een duidelijke boodschap van onze gastheer.  

IMG_3374.JPG

Tijd voor een overheerlijke maaltijd en om te netwerken.

IMG_3390.JPG

Na de gebruikelijke ‘borrel’ was het  woord aan Xandra ter Riet. Cyberrisk deskundige van Hiscox.

Persoons , medische en betaalkaart gegevens zijn voor de criminelen veel geld waard, is de boodschap van Xandra. Ondanks het feit dat de zakelijke en financiële dienstverlening, detailhandel en  media & Entertainment in 49% (2014) van de gevallen het doelwit was, levert een record uit de gezondheidszorg het meeste op  (€ 287,- per record). Ook blijkt dat helaas moet worden vastgesteld dat 60% van de gehackte kleine en middelgrote ondernemingen na een halfjaar failliet is. Dit omdat ze niet in staat blijken om de kosten voor de afwikkeling van een gegevens inbreuk te dragen. Al met al een goede reden om dit risico bij deze ondernemers onder de aandacht te brengen.  (Voor de liefhebbers van meer achtergrond informatie  is een rapport te downloaden via Cybersecuritybeeld Nederland. Deze wordt jaarlijks gepubliceerd door de NCSC. )

In Nederland geldt er de meldplicht datalekken. Doe je dit niet of blijken er slordige fouten te zijn gemaakt kun je een boete krijgen van max € 820.000,- of 10% van de jaaromzet. Op dit moment zijn er nog geen praktijk voorbeelden. 

IMG_3378.JPG

Verzekering

Om de kosten van de verweer tegen afwikkeling van claims, de kosten van forensisch onderzoek, inkomstenverlies, herstellen van beschadigde gegevens etc  betaalbaar te houden kan je je als bedrijf hiervoor verzekeren. Tot een omzet van 2 mln hanteert Hiscox een zg PPP(pre priced proposals )  verzekering. Deze standaard verzekering kent een premie vanaf 690,- per jaar (excl.  assurantiebelasting).  Ook de eventuele boete van de toezichthouder is dan meeverzekerd.

IMG_3387.JPG IMG_3388.JPG

Daarna volgde de rondleiding bij Previder. Na enkele instructies met het oog op de privacy etc werden we rondgeleid in een goed beveiligde omgeving. Het voormalige EXPO pand is omgebouwd tot een brandveilig gebouw en voorzien van noodstroom. De datacenters van Previder zijn ontworpen voor het leveren van optimale betrouwbaarheid (alle componenten minimaal dubbel uitgevoerd) , veiligheid en continuïteit. Ze bieden ruimte voor de huisvesting van zowel grote- als kleine IT omgevingen. Het pand is 24/7 bereikbaar. Voor interesse voor het afhuren van een ruimte of rondleiding verwijzen wij u graag door naar de medewerkers van Previder.     

Het was al met al een leerzame avond. Of het gezegde ‘beter voorkomen, dan genezen’ hiermee werkelijkheid is geworden zal de toekomst moeten uitwijzen. Maar een gewaarschuwd mens telt voor twee!!!

IMG_3386.JPG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FDON tweets

FDON

RT @verenigingFDON: Ondanks de warmte was het Bedrijfsbezoek FDON aan Rawmilkcompany verfrissend in meerdere opzichten. Verfrissende (welko…

by FDON

FDON

Ondanks de warmte was het Bedrijfsbezoek FDON aan Rawmilkcompany verfrissend in meerdere opzichten. Verfrissende (w… https://t.co/4bhMojU2id

by FDON

  • Linked In: groups?gid=4777348&trk=group-name
  • Twitter: verenigingFDON

Sponsoren

Monuta

AdViDex

 


Ardantal