Afdrukken

 

 

 

Introduceren

 

 

Tijdens onze bijeenkomsten (lezingen, bedrijfsbezoeken, netwerkavonden) constateren wij als bestuur, dat het op prijs zal worden gesteld, dat leden (nieuw en/of “oud”) de mogelijkheid wordt geboden, voorafgaand aan een bijeenkomst, zich aan de overige aanwezigen voor te kunnen stellen.

 

Sommigen vanuit hun positie als zelfstandig (startende) ondernemer, anderen komend vanuit een aan het verzekeringsbranche gerelateerde onderneming. Denk bij de laatste aan incasso, ict, notaris, advocaten, experts etc.

 

Uiteraard moeten wij hierbij ook niet over het hoofd zien de al jarenlange trouwe leden, die in de branche werkzaam zijn en zeker een interessante bijdrage of visie kunnen vertegenwoordigen.

 

Kortom, wij als FDON bieden een dergelijk platvorm met plezier voor u aan.

 

Geïnteresseerd? Stuur ons een e-mail (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) en wij nemen graag contact met jullie op.

 

 

 

 

Afdrukken

Download verslag als pdf

 

Verslag van de 61-ste Algemene Ledenvergadering van de FDON d.d.
14  mei 2012
Locatie: Twentse Bierbrouwerij te Hengelo

Vanaf 18.00 uur ontvangst door de bestuursleden, waarna om ongeveer 18.15 uur  met de
jaarvergadering wordt begonnen, einde 18.45.

01. Opening

Onze voorzitter, Piet Cornet, heet iedereen van harte welkom.
Hij geeft aan, dat de FDON dit jaar 60 jaar bestaat en wij deze avond bij dit feit willen stil staan met de leden met een leuke rondleiding en een uitgebreid buffet.
Dit jaar gaat de vereniging zich richten op ledenwerving . Bij alle verenigingen is een terugval van leden te constateren. Wij moeten zorgen voor aanwas van nieuwe leden. Dit willen weij onder andere gaan doen door een nieuwe website op te zetten en ons te focussen op sociale media.
Tevens denken wij, dat wij dit jaar opnieuw interessante lezingen te bieden hebben en Piet Cornet wenst  ieder dan ook een prettige avond.

02. Mededelingen/Ingekomen stukken

Ingekomen stukken

• Geen ingekomen stukken

03. Verslag Algemene Ledenvergadering 2010

Geen bijzonderheden.

04. Verslag Secretaris 2011.

Secretaris Birgitte Albrecht geeft de bestuurssamenstelling aan , de diverse bestuursvergaderingen, Jaarvergadering Federaties Assurantieclubs, evenals de data van de lezingen met bijbehorende thema’s. Zij deelt mee, dat het huidige ledenaantal 268 is. Deze is  gedaald met 57 leden.
Zoals ook eerder gememoreerd: t.o.v. het landelijk beeld doen wij nog steeds goed. Mede door een actief ledenwervingsbeleid en belacties om onze leden, die verzuimd hebben of vergeten zijn de ledenbijdrage te voldoen,
Zoals in het openingswoord van onze voorzitter wordt aangegeven: de lezingen worden prima bezocht. In de landelijke klachten over minimale opkomst kunnen wij ons niet vinden. Wel willen wij graag groeien en gaan hiervoor nieuwe kanalen aanboren.
De meerjarenbegroting 2011/2012 blijft ons aandacht houden en verder, vakinfo naar de leden en ledenwerving. 
Voor de goede orde: ons streven is op onze website www.fdon.nl direct na de lezingen de hand-out van de spreker te plaatsen, zodat men deze nog na kan lezen en eventueel kan downloaden. Niet alle sprekers kunnen om moverende reden aan het plaatsen van een hand-out meewerken.
Momenteel bestaat het bestuur uit 7 mensen en is Johan Zomer is benaderd om toe te treden als bestuurslid.
Hij wil een aantal malen mee vergaderen en kijken of het dan wat voor hem is.
Evenals de oproep in 2011 vraag ik het opnieuw: ideeën voor lezingen, verbeteringen etc. schroom niet dit te mailen naar een van de bestuursleden.
Onze adressen staan op de website. Secretaris dankt een ieder die de FDON op welke wijze dan ook, steunen.

05. Verslag Penningmeester 2011

Ingrid Boezerooij

06. Begroting Penningmeester 2012

Wordt doorgenomen en akkoord bevonden.

07. Kascontrolecommissie

Kacontrole is akkoord bevonden . Er zijn geen ongerechtigheden gevonden.

08. Benoeming kascotrolecommissie.

In de kascommissie zitten Henri Danneberg, Anton Seiger en Leon Nauta.
Aftredend is Dick Kappert

09. Benoeming Bestuur.

Wij hebben Johan Zomer  benaderd om een bestuursfunctie op zich te nemen daar hij bij veel kantoren komt vanuit zin functie als accountmanager bij de Europeesche verzekeringen. Hij heeft aangegeven over ons verzoek na te zullen denken.

10. Rondvraag

Geen vragen

11. Sluiting.

Piet Cornet bedankt alle aanwezigen in de zaal voor hun komst en inbreng.

Voorzitter                                                                    Secretaris

FDON tweets

FDON

RT @verenigingFDON: Ondanks de warmte was het Bedrijfsbezoek FDON aan Rawmilkcompany verfrissend in meerdere opzichten. Verfrissende (welko…

by FDON

FDON

Ondanks de warmte was het Bedrijfsbezoek FDON aan Rawmilkcompany verfrissend in meerdere opzichten. Verfrissende (w… https://t.co/4bhMojU2id

by FDON

  • Linked In: groups?gid=4777348&trk=group-name
  • Twitter: verenigingFDON

Sponsoren

Monuta

AdViDex

 


Ardantal