Afdrukken

Verslag bedrijfsbezoek Twente Milieu


Het bezoek op 21 januari aan de afvalinzamelaar, Twente Milieu, in Enschede was uitermate geslaagd.

Meer dan 45 belangstellenden waren op de uitnodiging ingegaan en lieten de lichte lunch niet aan zich voorbij gaan.

Na een inleiding door de directeur, de heer Albert van Winden, werden de aanwezigen door de gebouwen van de afvalinzamelaar geleid.
 
Albert van Winden gaf aan dat Twente MIlieu in samenwerking met Twence tot een andere en efficiëntere afvalverwerking wil komen.
Zo zal de grijze container op den duur verdwijnen.

Huishoudens zullen nog meer thuis aan afval scheiding moeten doen.
Daartoe komen er drie afvalbakken ter beschikking

  • een voor GFTafval,
  • een voor papier
  • een voor droog sorteerbaar afval.

Het resterende afval zal worden verzameld in (ondergrondse) containers.

Als alle Twentse gemeenten kiezen voor dezelfde aanpak dan zijn de besparingen aanzienlijk.

De werkgelegenheid van het personeel van beide bedrijven zal in stand blijven , ja zelfs kunnen uitbreiden.

Uiteindelijk doel is een afvalloze samenleving in 2030!

Afdrukken

Een nieuw gezicht

Wij zijn blij met onze nieuwe huisstijl, onze website en onze nieuwsmail. Het logo is ontworpen door Nicole Herink •  Oostenwind BNO. De website gebouwd door Wichard Noppert • Prudento.

 

FDON tweets

  • Linked In: groups?gid=4777348&trk=group-name
  • Twitter: verenigingFDON

Sponsoren

Monuta

AdViDex

 


Ardantal