Afdrukken

Verslag Symposium 10 maart 2016

Het eerste FDON Symposium: De Hypotheekadviseur 3.0  is geslaagd en smaakt naar meer! (10 maart 2016) 

Om 16.00u is nog maar de helft binnen, maar daarna wordt het steeds drukker. Na een iets verlate start komt het Symposium De Hypotheekadviseur 3.0 op stoom. Gastheer Guido Andriol heet namens Damste Advokaten en Notarissen een ieder welkom in het karakteristieke pand te Enschede. 

Guido Andriol Dirk van Haarlem

 

Kort daarop neemt de gespreksleider van deze middag Dirk van Haarlem de microfoon over waarna hij in het kort de sprekers introduceert. Emiel Bekke van Google Apps mag aftrappen en vertelt vol verve over de onbeperkte mogelijkheden va n Google. De particuliere varianten zoals Gmail, GDrive en Hangouts zijn de meesten van ons bekend en gratis. Maar de zakelijke variant is minder bekend en niet geheel gratis. Google apps for work: Technologie op de werkvloer, mobile workforce, bring your own device en big data zijn voorbeelden van thema’s die een steeds grotere rol binnen de financiële organisaties zijn gaan spelen. De ene na de andere G-app passeren in een hoog tempo de revue. De boodschap is duidelijk. The sky is the limit met de apps van Google. 

Google Apps  Emiel Bekke

 

Voor het toelichten op de toepasbaarheid in de praktijk van een hypotheek adviseur, neemt Jeroen Oversteegen het stokje over. Jeroen is directeur van De Nationale Hypotheekbond en laat zien hoe het gebruik van de Google apps binnen een software systeem in de praktijk zijn dienst kan bewijzen. Voor € 8,- per maand per werkplek kan je all-over-the-world werken, documenten delen, tegelijk in documenten werken en online (en beeld) communiceren zolang je internet verbinding hebt.  Klanten kunnen hun eigen dossiers vullen etc. Je hebt geen dure laptops meer nodig. Met een Chrome book of nog goedkoper een Chrome stick (ad € 80,-) kan je met een monitor en toetsenbord aan de slag. Oftewel besparen op je werkplek. De aanwezigen zitten allen nog vol vragen, maar de tijd tikt door. In de pauze is er gelegenheid 1 op 1 (persoonlijke) vragen te stellen aan de sprekers.

Jeroen Oversteegen

 

Na een korte pauze met versnapering krijgen de juristen van Damste Advokaten en Notarissen het woord. Nine Bennink lekt op integere wijze haar opgedane kennis over de Wet  Bescherming Persoonsgegevens en over meldplicht bij datalekken. Wist u dat u een boete kan krijgen tot max. 820.000,- of 10% van uw omzet, indien u onvoorzichtig met de persoonsgegevens van anderen omgaat? Wat doet u bij het zoek raken van een USB stick of gestolen laptop. Uzelf aangeven bij Autoriteit Persoonsgegevens door een standaardformulier? De aanwezigen dubben wat zij in een dergelijk geval zouden doen. 

Nine Bennink

 

Steven Erkel vertelt daarna over de zorgplicht en tot hoever deze strekt. In hoeverre moet je rekening houden met (openbare) informatie die je niet (rechtstreeks) van je cliënt hebt ontvangen? Is de financiële dienstverlener zich bewust van zijn zorgplicht? Wat doe je met informatie die je via anderen krijgt (of via social media) over je zakelijke relatie.  Het antwoord op deze vragen blijkt niet eensluidend en van geval tot geval verschillend. Uiteindelijk komt het neer op ‘Goed fatsoen / gezond verstand’ en duidelijke vastlegging van informatie van je klant. Bij twijfel of vragen kan je met de sprekers contact opnemen. 

 

Aan het einde van het symposium  was het woord aan Johan Zomer, bestuurder van FDON. De vereniging Financiële Dienstverleners Oost Nederland (FDON) was de initiatiefnemer van dit Symposium. Hij vertelde in het kort over de doelen van FDON en de voordelen van een lidmaatschap. Dit alles onder het mom van ‘als je serieus met je vak bezig bent, ben je lid van een financiële dienstverlenersclub’.   

Na een daarop volgend dankwoord aan alle sprekers en gastheer van dit Symposium, was het tijd voor de netwerkborrel. 

Al met al was het een Symposium met een zeer gevarieerd programma en inspirerende sprekers. Een Symposium welke vanwege de ligging en aanvangstijd goed te combineren bleek met een reguliere werkdag en waarbij een groot aantal van de deelnemers nog lang bleef na praten. Oftewel: het smaakt naar meer! 

 

 

Afdrukken


FDON te gast bij Roessingh Arbeid.

Na een gastvrij ontvangst en diner voor de circa 45 gasten was het welkomstwoord aan de dagvoorzitter Hermi Schoolkate. Na een korte introductie van de agenda volgde de interactieve presentatie van directeur Roessingh Arbeid de heer Ton Geerdink.

 

IMG_1078.JPG


Roessingh Concern is de overkoepelende organisatie van de verschillende onderdelen van Roessingh. Hieronder vallen behalve Roessingh, Centrum voor Revalidatie ook Roessingh Research and Development, Roessingh Revalidatie Techniek, Roessingh Arbeid en rdgKompagne.

Roessingh Concern is actief in specialistische behandeling en zorg, wetenschappelijk onderzoek en commerciële activiteiten. Deze combinatie is uniek in Nederland.

Het Roessingh Arbeid  levert een bijdrage aan een snelle, efficiënte en optimale re-integratie van zieke medewerkers of personen die gedeeltelijk arbeidsgeschikt zijn.

Vanwege de interactie werden er vragen gesteld over het verdienmodel, zorgverzekeringswet, de rol van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en passeerden begrippen als DBC (diagnose-behandelings combinatie), kostenplafond, vroege interventie en hinderpaal criterium de revue. Dit hinderpaal criterium blijkt een onbekend criterium te zijn waar verzekerden met een budgetpolis (gecontracteerde zorg)richting verzekeraars meer gebruik van dienen te maken, aldus Geerdink. 


IMG_1080.JPG


Daarna was het woord aan mr. Joost van de Kraats van Van de Kraats Advocatuur. Joost heeft jaren gewerkt op het rechtsgebied letselschade en sinds 2013 een eigen advokatenkantoor met als rechtsgebied letselschade.  Joost nam ons mee naar de praktijk van een letselschade jurist en vertelt wat letstelschade (juridisch) inhoud en dat een groot deel van de letselschades ontstaan in het verkeer. Een aantal (zwakke) verkeersdeelnemers zijn door de wet beschermd via art. 185 WvW. Ook bij gelijke weggebruikers is er veelal wel een aansprakelijke aan te wijzen. Maar wat als in het geval  van een eenzijdig ongeval de oorzaak niet altijd achteraf is vast te stellen? Dan is een schade niet te verhalen.  Joost tipt dan ook de aanwezige adviseurs in het klanten advies een Schade verzekeringen inzittenden (SVI) mee te nemen. Verder nam Joost ons mee in een aantal praktijk gevallen en vroeg naar de hoogte van smartengeld in Nederland. In Nederland is dit tot op heden maximaal  €150.000,-, terwijl in buurland Duitsland gevallen bekend zijn van € 500.000,-.  


IMG_1082.JPG

 

Na beide lezingen was het tijd om even de benen te strekken en kregen we een rondleiding langs de diverse therapieruimten van het  Roessingh. Na afloop kon onder het genot van een hapje en een drankje gezellig worden nagepraat en genetwerkt.    

 

IMG_1085.JPG


  


FDON tweets

  • Linked In: groups?gid=4777348&trk=group-name
  • Twitter: verenigingFDON

Sponsoren

Monuta

AdViDex

 


Ardantal